Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - ny ordning fra 2017

Fra 1. januar 2017 er det ett utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i hvert fylke. 

Tidligere var det et senter for sykehjem og et senter for hjemmetjenester i hvert fylke. For å bidra til mer robuste og bærekraftige sentre besluttet Helse- og omsorgsdepartementet å redusere antall sentre til 20. Sentrene skal bidra til å spre ny kunnskap og nye løsninger i helse- og omsorgssektoren. 

Helse- og omsorgsdepartementet besluttet i november 2016 hvilke kommuner som ble vertskommune for slike utviklingssentre. Alle kommuner som hadde hatt slike sentre kunne søke. Hensikten med den nye ordningen er å samle ressursene og satse på kompetanse, og sikre forpliktende samarbeid med andre kommuner i fylket. VTo biter i puslespill settes sammen. - Klikk for stort bildeertskommunene får en viktigere rolle. Åfjord kommune har siden 2009 hatt status som Utviklingssenter for hjemmetjenester i Sør-Trøndelag, og søkte derfor om å bli vertskommune i den nye ordningen. Søknaden ble sendt med bakgrunn i god støtte og forankring både politisk og administrativt i kommunen, noe som er en viktig forutsetning for å kunne være vertskommune. Kommunene bidrar med finansiering for å bidra til et sterkt utviklingssenter som både kan være en drivkraft i egen kommune og en pådriver for de andre i fylket. Åfjord kommuner er både stolte og ydmyke over å ha fått tildelt rollen som vertskommune for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Sør-Trøndelag.

Les mer om den nye ordningen på den nasjonale sidene (utgått lenke)

 

Logoen til utviklingssenteret. - Klikk for stort bilde