Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Skal studere hvordan sykepleiere vurderer og dokumenterer i kommunehelsetjenesten

Illustrasjon av skjema med mer. - Klikk for stort bilde

Forskning viser at sykepleiedokumentasjon i helsetjenesten ofte er mangelfull. Dette kan true pasientsikkerheten, sier stipendiat Ruth Øfsti, som i høst starter datainnsamlingen til doktorgradsarbeid med temaene dokumentasjon og pasientsikkerhet i kommunene. 

Tittelen på Øfstis arbeid er: «Betydningen av sykepleierens vurdering og dokumentasjon for pasientsikkerheten til hjemmeboende eldre med KOLS». Øfsti har sin stipendiatstilling ved Senter for omsorgsforskning, midt. Målet med prosjektet er å utvikle kunnskap om hvordan sykepleiere går fram når de vurderer og dokumenterer pasientens helsetilstand i hjemmet. Hva legger de til grunn for sine vurderinger? Hvordan samhandler de med pasienten i vurderingene? Og hva dokumenterer de?

Det er forsket lite på problemstillingene tidligere, men studier viser at Ansiktsbilde av Ruth Øfsti. - Klikk for stort bildeRuth Øfstisykepleiedokumentasjonen generelt i kommunehelsetjenesten kan være mangelfull og unøyaktig. 

Kommunehelsetjenesten står overfor store framtidige utfordringer. Pasienter og brukere ønsker lengst mulig tid i eget hjem og hjemmetjenester betyr også effektiv tjenesteutnytting for kommunene. Med økte krav til velferd og tjenester som skal ivareta stadig mer komplekse problemstillinger og et større antall pasienter øker også kravene til sikkerhet og kvalitet. 

– God dokumentasjon og informasjonsutveksling mellom helsepersonell er helt avgjørende for både pasientsikkerheten og kvaliteten på helsetjenester. Særlig gjelder dette eldre pasienter med kroniske og sammensatte lidelser, hvor endring i tilstand kan være et tegn på akutt sykdom.  KOLS har et sykdomsbilde med svingende forløp der forverringer også gir behov for akuttmedisinske tiltak. Vurderingene kan være vanskelige, men for pasienten er det avgjørende at helsepersonell kan identifisere tegn på endringer slik at utvikling av sykdom kan begrenses. I dette arbeidet kreves både klinisk skjønn og god samhandling.

Doktorgradsprosjektet omfatter ulike delstudier. Det er blant annet planlagt en feltstudie, som vil foregå i flere midt-norske kommuner, der Øfsti ønsker å følge sykepleiere ut i hjemmebesøk hos eldre med KOLS. 

Øfsti håper prosjektet skal kunne bidra til økt kvalitet og sikkerhet slik at feil og forsinkelser i pleie og behandling kan unngås og at flere pleietrengende eldre kan ha et godt liv i hjemmet så lenge som mulig.  For sykepleietjenesten kan prosjektet føre til ny kunnskap og økt bevissthet på egen praksis, og dermed føre til en mer faglig sterk og forsvarlig tjeneste. Kunnskapen ses også som verdifull for utdanningen av framtidig helsepersonell og en kunnskapsbasert praksis.

Logo for SOF - Klikk for stort bildeDisputas er planlagt høsten 2020. Hovedveileder er førsteamanuensis Rose Mari Olsen, Nord universitet/Senter for omsorgsforskning, midt. 

 

Forfatter: Ruth Øfsti, Senter for omsorgsforkning, midt.

Den nye logoen til utviklingssenteret. - Klikk for stort bilde