Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Ørland kommune samler prosjekter for eldre

Kommunelogo - Klikk for stort bilde

I Ørland kommune har de en rekke prosjekter innen helse- og omsorg som er rettet deltakelse og aktivitet for eldre. De sju prosjektene har ulike tema, men det er flere fellesnevnere som gjør det verdifullt å samarbeide. For å se sammenheng og helhet i prosjektene har de valgt å organisere prosjektene i en større prosjektgruppe med en styringsgruppe som bidrar med innspill og sikrer implementering i ordinær drift. Prosjektgruppa består av prosjektleder Anna S. Lyngstad og representanter fra de ulike prosjektene. Styringsgruppa består av kommunalsjef for helse Marit K. Ervik, prosjektleder, enhetslederne innen helse, forsker fra NTNU, representant fra eldrerådet, politikerrepresentant, brukerrepresentant, ansattrepresentant og representant fra USHT Sør-Trøndelag.

Kommunalsjef Marit K. Ervik, sier at det er flere grunner til at de har valgt å organisere prosjektene slik. En styringsgruppe med representanter fra ulike instanser kan bidra med mange gode innspill inn i prosjektene. Samtidig kan den brede representasjonen bidra til spredning av prosjektene både innad i kommunen, men også ut til andre kommuner og organisasjoner. Styringsgruppa hadde sitt første møte i midten av november. Det var et godt og informativt møte men gjennomgang av status for prosjekt, mandat for styringsgruppa og møteplan videre.

Vi i utviklingssenteret setter stor pris på at vi har blitt invitert med i styringsgruppa. Vi vil bidra med innspill til prosjektene, og samtidig bidra til spredning av resultater og erfaringer til kommunene i Trøndelag. Hvordan denne organiseringen fungerer med tanke på gevinster og utfordringer vil vi komme tilbake til utover i 2018 når prosjektene har kommet lengre og vi har gjort oss noen erfaringer.


Illustrasjon med prosjekter. - Klikk for stort bildeProsjektmodell for de sju prosjektene for deltakelse og aktivitet for eldre i Ørland kommune i 2017 og 2018.