Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Koronaviruset: Informasjon og råd

Fylkesmannen inviterer kommunene til dialogmøter

Fylkesmannen i Trøndelag inviterer kommunene i Trøndelag til dialogmøte der dagens og morgendagens eldreomsorg er tema.

Hender som holdes sammen. - Klikk for stort bilde

Møteplan:

11. september- Hitra, Frøya, Hemne og Snillfjord- Kystmuseet

12. september- Oppdal, Orkdal, Skaun, Agdenes, Meldal og Rennebu- Bårdshaug herregård

13. september  Ørland, Åfjord, Roan, Osen, Indre Fosen, Bjugn- Ørland kysthotell

25. september- Røros, Holtålen- Røros hotell

26. september- Stjørdal, Tydal, Selbu, Meråker- Quality Airport hotell Stjørdal

27. september- Malvik, Trondheim, Melhus, Klæbu, Midtre Gauldal- Thon hotell Prinsen i Trondheim

3. oktober- Levanger, Verdal, Frosta- Stiklestad hotell

4. oktober- Inderøy, Steinkjer, Verran, Snåsa- Grand hotell Steinkjer

16. oktober- Namdalseid, Namsos, Fosnes, Flatanger, Osen, Overhalla- Rock City hotell

17. oktober- Vikna, Nærøy, Leka- Rørvik Kysthotell

30. oktober- Grong, Høylandet, Røyrvik, Lierne, Namskogan- Heia Gjestegård

 

Målgruppe for dialogmøtet:

 • Politisk og administrativ ledelse i kommunene
 • Ledere og mellomledere i helse- og omsorgssektoren i kommunene
 • Ansatte i helse- og omsorgssektoren
 • Bruker- og pårørendeorganisasjoner i kommunene

Bakgrunnen for ønsket om et dialogmøte med kommunene er de utfordringene kommunene står overfor innenfor omsorg, habilitering og rehabilitering, folkehelse, rus og psykisk helse. Flere stortingsmeldinger beskriver en utvikling der kravene til kommunal helse og omsorg stadig økes. Samhandlingsreformen har også gitt større utfordringer til kommunene.

Andelen eldre med hjelpebehov øker i årene fremover. Nye måter å jobbe på i kommunal helse- og omsorgssektor blir nødvendig.

Tema som spesielt vektlegges er blant annet:

 • Helsefremmende og forebyggende arbeid
 • Kompetanse
 • Kommunal planlegging
 • Frivillighet som ressurs
 • Helhetlige tjenester
 • Eldre og rus

For å kunne ha rett fokus i videre arbeid mot kommunene, er det av stor betydning at de deler sine erfaringer, utfordringer og løsninger med Fylkesmannen. Derfor ønsker vi at dialogmøte i størst mulig grad skal handle om kommunenes virkelighetsbeskrivelse.

Dialogmøte vil derfor i stor grad handle om å få tilbakemeldinger fra kommunene som igjen skal danne grunnlaget for Fylkesmannens rådgivningsoppdrag overfor kommunene innen eldreomsorg.

I løpet av dialogmøtet vil Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester være til stede og informere om sitt arbeid. Utviklingssentrene skal være pådriver i forhold til fag og kompetanseutvikling overfor definerte satsningsområder i kommunene.

Tidsfrister for innmelding av kontaktperson og antall deltakere på dialogmøte er:

 • Hitra, Frøya, Hemne og Snillfjord: frist for tilbakemelding 13. august
 • Oppdal, Orkdal, Skaun, Agdenes, Meldal og Rennebu: frist for tilbakemelding 13. august
 • Ørland, Åfjord, Roan, Osen, Rissa, Bjugn: frist for tilbakemelding 13. august
 • Stjørdal, Tydal, Selbu, Meråker: frist for tilbakemelding 20. august
 • Røros, Holtålen: frist for tilbakemelding 20. august
 • Malvik, Trondheim, Melhus, Klæbu, Midtre Gauldal: frist for tilbakemelding 20. august
 • Levanger, Verdal, Frosta: frist for tilbakemelding 3. september
 • Inderøy, Steinkjer, Verran, Snåsa: frist for tilbakemelding: 3. september
 • Namdalseid, Namsos, Fosnes, Flatanger, Overhalla: frist for tilbakemelding:15. september
 • Vikna, Nærøy, Leka, frist for tilbakemelding: 15. september
 • Grong, Høylandet, Røyrvik, Lierne, Namsskogan, frist for tilbakemelding: 15. september

Mer informasjon om program, kontaktpersoner og presentasjoner fra dialogmøtene finnes på Fylkesmannen i Trøndelag sine nettsider.

Bilde av logoen til USHT, med Trøndelag i stedet for Sør-Trøndelag. - Klikk for stort bilde