Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Fordypningskurs i musikkbasert miljøbehandling ved Åfjord Helsesenter

Alle har reist seg rundt bordene. - Klikk for stort bildePå fordypningskurs i musikkbasert miljøbehandling sitter man ikke stille, både sangstemmen, bein og armer brukes jevnlig gjennom kurset.

13. til 15. juni ble den første av tre samlinger i fordypningskurs i Musikkbasert miljøbehandling arrangert ved Åfjord Helsesenter. 29 deltagere fra Bjugn, Ørland, Rissa og Åfjord opplevde tre innholdsrike dager.

Opplæringsprogrammet «Musikkbasert Miljøbehandling» ligger under Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg, og har som mål å gi kursdeltagerne kunnskaper og ferdigheter innen metoden musikkbasert miljøbehandling. Det terapeutiske verktøyet som deltagerne lærer gjennom kurset kan bidra til å dempe uro, redusere utageringer ved daglige aktiviteter, redusere medisinforbruk og øke livsgleden til beboere og brukere i helsetjenesten.

Innholdsrike dager

Jorunn Aurstad, prosjektkoordinator ved opplæringsprogrammet og Odd Håpnes, daglig leder for Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg, ønsket velkommen til fordypningskurset og åpnet med en presentasjonsrunde av deltagerne. Første kursdag var fokuset på kunnskapsgrunnlaget omkring musikkbasert miljøbehandling. Hennie Skaufel, universitetslektor ved fakultet for sykepleie og helsevitenskap på Nord Universitet, snakket om personsentrert omsorg og om etiske utfordringer. Odd Håpnes underviste om hva kultur gjør med mestring og helse, og gav en kort innføring i musikkbasert miljøbehandling. Kristin Haugdahl Nøst, avdelingsleder ved Ytterøy Helsetun, fortalte om erfaringer med musikkbasert miljøbehandling. Ytterøy helsetun fikk i 2013 fylkets demenspris fra Nasjonalforeningen for folkehelse for bruk av sang, dyr og dans blant personer med demens. 

Folk sitter sammen rundt et bord. - Klikk for stort bildeGruppearbeid mot slutten av tredje kursdag.Andre og tredje kursdag ble ledet av Audun Myskja. Han er overlege og spesialist i allmennmedisin, har en doktorgrad i bruken av musikk i eldreomsorgen og er kursansvarlig for fordypningskurset. Han fortalte om hjernen og kroppen, og hva som skjer ved ulike sykdommer, og gikk igjennom metoder og verktøy i musikkbasert miljøbehandling.

Audun Myskja viste flere inspirerende og rørende videoer fra tidligere gjennomførte tiltak innen musikkbasert miljøbehandling. Det var fantastisk å se hvordan systematisk bruk av riktig musikk nådde inn og fikk fram smilet til personer med alvorlig grad av demens, eller bidro til at personer med nedsatt gangfunksjon gradvis gikk stødigere, og i noen tilfeller faktisk danset med personalet!

Fagdag ABC Musikkbasert miljøbehandling

Dag 2 av fordypningskurset ble kombinert med fagdag til ABC Musikkbasert miljøbehandling. Her deltok ytterligere 18 helsearbeidere som skal starte opp med studiegrupper på sine arbeidsplasser til høsten. Flere av deltagerne på fordypningskurset skal også delta i disse studiegruppene.

Hjemmeoppgave til neste samling

Deltagerne fikk en innføring i hvordan man systematisk kan kartlegge, gjennomføre og evaluere personsentrerte tiltak knyttet til musikkbasert miljøbehandling. Til neste samling skal alle gjennomføre en hjemmeoppgave. Den går ut på å planlegge, gjennomføre og beskrive et tiltak innenfor musikkbasert miljøbehandling for en beboer/bruker eller overfor en gruppe beboere/brukere.

Samling 2 i fordypningskurset blir 11. og 12. september på Åfjord Helsesenter. Da skal gruppene presentere hjemmeoppgavene sine, og vi gleder oss veldig til å høre resultatene av tiltakene deltagerne har gjennomført mellom samlingene!

Oppstart av nytt kurs

Det blir oppstart av nytt fordypningskurs i Trondheim våren 2018, som også blir kombinert med fagdag i ABC Musikkbasert miljøbehandling. Det jobbes også med å arrangere en ABC-fagdag i løpet av oktober/november 2017 for de som ønsker å starte opp med ABC permen allerede nå. Informasjon om påmelding, tid og sted vil bli sendt ut til kommunene og delt på vår Facebook-side så snart det er klart.

Fordypningskurset og fagdagen ble arrangert i samarbeid med:


Bilde av logoen til kystressurs. - Klikk for stort bildeBilde av logoen til nasjonalt kompetansesenter. - Klikk for stort bilde

 

 

 

 

 

Hva er musikkbasert miljøbehandling?

Musikkbasert miljøbehandling består av tre ulike moduler - som kan gjennomføres uavhengig av hverandre. Alle modulene bygger på personsentrert omsorg, og har samme kunnskaps- og erfaringsgrunnlag. Det er ikke nødvendig med forhåndskunnskap innen sang og musikk.

Bilde av logoen til musikkbasert miljøbehandling. - Klikk for stort bilde

Modul 1: ABC Musikkbasert miljøbehandling – musikk, sang og bevegelse i eldre- og demensomsorgen

Modulen bygger videre på kunnskapene fra Aldring og helses ABC-modell, og gir grundig opplæring i hvordan musikk, sang og bevegelse kan benyttes i miljøbehandling for personer med demens.

Opplæringsprogrammet består av:

  • En fagdag
  • Opplæringsperm med 6 studiehefter
  • Selvdrevne studiegrupper på arbeidsplassen

Modul 2: Musikkbasert miljøbehandling – samlingsbasert kurs i integrert musikk, sang og bevegelse

Fordypningskurset er spesielt rettet mot eldre- og demensomsorgen. Materiale og erfaringer vil deretter overføres til andre områder innen helse og omsorg, som psykisk helsearbeid og rusarbeid, forebyggende helsetjenester, rehabilitering og habilitering.
Samlingsbasert kurs er mer omfattende, gir større grad av fordypning og øker graden av spesifikke ferdigheter hos de som arbeider innen helse- og omsorgstjenestene.

Kursopplegg:

  • Tre samlinger (3+2+1 dag)
  • Fokus på metoder og verktøy
  • Praksisveiledning og fagfellevurdering
  • Oppstarts- og implementeringsstøtte etter avsluttet kurs

Mellom samlingene skal deltakerne gjennomgå teoretisk materiell og gjennomføre tiltak på egen arbeidsplass.

Modul 3: Musikkbasert miljøbehandling – integrert bruk av musikk, sang og bevegelse i helse- og omsorgsutdanningene

Høyere utdanning gir mulighet for flere utdanningsløp, både innen høyere utdanning og ved Fagskolen Aldring og helse.

NORD universitet tilbyr fra høsten 2016:

 Videreutdanningen "Kultur og helse" (7,5 studiepoeng.)

 Videreutdanningen i «Musikkbasert miljøbehandling» (7,5 studiepoeng)

 

Les mer om musikkbasert miljøbehandling her: www.musikkbasertmiljobehandling.no

 

 

Logoen til utviklingssenteret. - Klikk for stort bilde