Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Engasjerte 75- og 76-åringer på møte om forebygging

8. Mars inviterte Åfjord kommune 75 og 76 åringene til et felles møte. Bakgrunnen for dagen er Åfjord kommunes og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenesters satsing på forebyggende helsearbeid og innføring av forebyggende hjemmebesøk som tilbud i kommunen. 

Prosjektgruppa har bestått av Guri Flenstad og Gunn Steinsheim fra Utviklingssenteret, Karin Dokset, Linda S. Nilsen og Vegard Strøm fra rehabiliteringstjenesten og Gunnveig Å. Ugedal, fagleder hjemmetjenesten. Tema og hvilken aldergruppe man skulle invitere ble valgt ut i samarbeid med LHL, Pensjonistforeningen og Seniorrådet. De fleste 75 åringer er spreke, og ser ikke på seg selv som «eldre», men det er kanskje nettopp derfor de er riktig målgruppe. Det er mye lettere å forebygge nedsatt helse eller tilpasse huset slik at man kan leve der selv med funksjonsnedsettelser mens man fortsatt er frisk og rask.
 

Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde

Møtet foregikk på Fosen Fjordhotell med både varm lunsj, kaffe og fyrstekake. Vi hadde også inviter forskjellige aktører til å holde innlegg for oss på dagen. Det var også mulighet til å ta med ektefelle eller en venn. Det var godt oppmøte med nesten 30 deltakere til sammen. Fysioterapeut Vegard Strøm innledet dagen og snakket om fysisk aktivitet, aktiv alderdom og litt om tilbudene som finnes Åfjord kommune. Norges Blindeforbund ved Ragnhild Drabløs holdt foredrag om synsnedsettelser og hvordan dette påvirker hverdagen og hvilke hjelpemidler som finnes. Carola Peckolt som er likemann i Hørselshemmedes Landsforbund fortale om hvordan det er å leve med hørselsnedsettelse. God ernæring er viktig hele livet, og ernæringsfysiolog Elisabeth Brødreskift tok for seg hva man må være spesielt oppmerksom på når man begynner å dra litt på årene. Kommunepsykolog Jon Arne Lein snakket litt om psykisk helse og rus. Han fremmet blant annet at det er viktig å opprettholde kontakt med familie og venner, og fortsette med aktiviteter man liker for å forebygge psykiske plager og funksjonstap. Fosen brann og redning stilte mannsterke med Bjørn S Vik, inspektør forebyggende, og Bernt B. Lein, leder beredskap. De så helst at de slapp å rykke ut til noen hjem, og snakket derfor varmt om brannforebyggende arbeid. De stilte blant annet spørsmål om hvor mange som hadde hatt brannøvelse hjemme slik at de vet hva de skal gjøre dersom en brann oppstår. Dette spørsmålet var det ikke mange som svarte bekreftende på, og er noe å tenke igjennom uansett alder. Fosen brann og redning loddet også ut en komfyrvakt, noe den heldig vinner så ut til å være fornøyd med.
 

Møtet ble avsluttet med litt diskusjon i grupper omkring tema aktiv alderdom, både hva man selv kan gjøre og hvordan samfunnet kan legge til rette for dette. Alle oppmøtte var engasjerte i diskusjonen, selv om man til tider kom litt utenfor tema. Det var en tydelig engasjert gjeng som møtte opp, noe kommunen setter stor pris på. Både arrangører, foredragsholdere og deltakere var godt fornøyde med dagen. 


Forebyggende hjemmebesøk

I løpet av høsten 2018 vil det til 75 åringen bli sendt ut invitasjon per brev med dato for et hjemmebesøk. Besøket er frivillig man gir bare beskjed hvis man ikke ønsker noe besøk.


På oppdrag fra Regjeringen har kommunene ansvar for det forebyggende helse-og omsorgsarbeidet. Helse- og omsorgsdepartementet anser forebyggende hjemmebesøk som et verktøy i kommunens forebyggende arbeid, som kan føre til at flere kan leve lengre i egen bolig og oppleve større mestring i egen hverdag, og dermed økt livskvalitet.
 

Åfjord kommune er i gang med forebyggende hjemmebesøk for eldre. Dette er en tjeneste det er vedtatt administrativt at Åfjord kommune skal satse på for å kunne imøtekomme utfordringsbildet i befolkningssammensetningen fremover. Åfjord skal være en god kommune og å bli gammel i. Vi ønsker å støtte alle seniorer til å leve et godt og selvstendig liv. Som innbygger i Åfjord kommune får alle et tilbud om hjemmebesøk det året de fyller 75. Man trenger ikke ha utfordringer i hverdagen for å ha glede av besøket. Kommunen skal ikke kartlegge eller inspisere hjemmet ditt.

Hensikten med besøket er:
•    En samtale om det som har betydning for hverdagsliv og helse.
•    Å snakke om gleder og utfordringer man opplever.
•    Å være en veiviser i Åfjord kommune og andre virksomheter
•    Dele ut nyttig informasjon.