Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

E-læringskurs: Lindring ved kronisk sykdom

Jobber du med kronisk syke, og ønsker mer informasjon om hvordan man kan jobbe mer bevisst rundt personer som lider av alvorlig kronisk sykdom?

Fosen Helse IKS har i samarbeid med fosenkommunene, spesialister ved St. Olavs Hospital HF, Kompetansesenter for lindrende behandling Midt-Norge og USHT Trøndelag, utarbeidet ett E-læringskurs rettet mot alt helsepersonell som arbeider med denne problemstillingen. Prosjektet har fått tildelt midler til gjennomføring fra fylkesmannen i Sør Trøndelag.

en person har vondt. - Klikk for stort bildeHverdagen for en kronisk syk kan være svært utfordrende og uforutsigbar, både for den som er blitt syk og for den nærmeste familien. Dagene kan være preget av smerter, varierende symptomer, bekymring og sorg for både dagens situasjon og for fremtiden. 
 

Kronisk sykdom påvirker ikke bare pasientens fysiske helse, men psykiske, økonomiske og sosiale faktorer kan også rammes når sykdommen setter små og store begrensninger i livet. En kronisk sykdom varer ofte i mange år, og kan være svært energikrevende både for kronikeren, pårørende og for hjelpeapparatet. Hvordan kan vi som helsepersonell bidra med best mulig omsorg og lindrende behandling til denne pasientgruppen og deres pårørende?

E-læringskurset «Lindring ved kronisk sykdom» gir en god innføring i denne pasientgruppens utfordringer. Kurset har fokus på hvordan man kan møte pasientens og pårørendes forventninger til helsehjelp, samt bevisstgjøre helsepersonell til hvordan man best mulig kan bidra til lindrende behandling og omsorg til en pasientgruppe som ikke kommer til å bli frisk. Kurset gir i en innføring i de vanligste hjerte og lungesykdommer, men tilegnet kunnskap kan også overføres til andre uhelbredelige syke som trenger lindrende behandling over tid.

E-læringskurset passer for alle faggrupper og kan gjennomføres i tverrfaglige grupper på arbeidsplassen, eller individuelt.

Mer informasjon om kurset "Lindring ved kronisk sykdom" finner du her.

 

Bilde av logoen til USHT, med Trøndelag i stedet for Sør-Trøndelag. - Klikk for stort bilde