Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Nyheter

Her legger vi ut siste nytt fra utviklingssenteret.

High five mellom to personer. - Klikk for stort bildeVil du bli gruppeleder i hukommelsesstimulerende terapi?

USHT Trøndelag har fått innvilget midler fra Fylkesmannen til å gjennomføre opplæring i hukommelsesstimulerende terapi (HST) og ønsker å tilby din kommune deltagelse! Kurset lærer opp ansatte til å være gruppeledere i HST.

Bilde av tre personer i Ørland kommune. - Klikk for stort bildeUtarbeidelse av prosedyre mot vold og overgrep mot eldre

Ørland kommune mottok varsel om tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern. Kommunen så dette som en god mulighet for å gjennomgå eksisterende rutiner og kvalitetssikre tjenestene.Dette resulterte blant annet i en ny prosedyre for vold og overgrep mot eldre på Ørland sykehjem.

Fra konferansen. - Klikk for stort bildeGjennomføringskonferanse for "Leve hele livet"

En fullsatt sal med deltagere fra hele Trøndelag var tilstede da eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen, åpnet Gjennomføringskonferansen for "Leve hele livet" i Trondheim tirsdag 11.desember. 

Prosjektgruppas medlemmer, fire personer. - Klikk for stort bildeJobbvinner – Hvordan rekruttere de beste til våre nærmeste?

Jobbvinner er et nasjonalt prosjekt som skal bidra til økt rekruttering av helsearbeidere til kommunene. Prosjektet samarbeider med flere kommuner om å utvikle og gjennomføre rekrutteringstiltak.

Hender som holdes sammen. - Klikk for stort bildeFylkesmannen inviterer kommunene til dialogmøter

Fylkesmannen i Trøndelag inviterer kommunene i Trøndelag til dialogmøte der dagens og morgendagens eldreomsorg er tema.

USHT Trøndelag på nasjonal samling i mars 2018.  - Klikk for stort bildeVibeke og May-Britt skal jobbe med pasientsikkerhet

Utviklingssentrene i Verdal og Åfjord med Vibeke Berg Forås og May-Britt Næss Strand i spissen starter læringsnettverket «Tidlig oppdagelse av forverret tilstand» til høsten. Vibeke og May-Britt er nytilsatte ved Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Trøndelag, henholdsvis ved avdeling Verdal og Åfjord. 

Samling rundt bordene. - Klikk for stort bildeEngasjerte 75- og 76-åringer på møte om forebygging

8. Mars inviterte Åfjord kommune 75 og 76 åringene til et felles møte. Møtet foregikk på Fosen Fjordhotell med både varm lunsj, kaffe og fyrstekake. Vi hadde også inviter forskjellige aktører til å holde innlegg for oss på dagen. Det var godt oppmøte med nesten 30 deltakere til sammen. 

 

Illustrasjon med prosjekter. - Klikk for stort bildeØrland kommune samler prosjekter for eldre

I Ørland kommune har de en rekke prosjekter innen helse- og omsorg som er rettet deltakelse og aktivitet for eldre. For å se sammenheng og helhet i prosjektene har de valgt å organisere prosjektene i en større prosjektgruppe med en styringsgruppe som bidrar med innspill og sikrer implementering i ordinær drift. 

Bilde av en ordsky. - Klikk for stort bildeFagdag med fokus på rutiner og systemer for bedre pasientsikkerhet

Mandag 4. desember samlet rundt 80 deltakere seg på Ørland kultursenter for å delta på fagdagen «Akuttmedisin i primærhelsetjenesten – kvalitet gjennom systemer og rutiner». Deltakerne var ansatte på sykehjem, legekontor, distriktsmedisinske sentre og i hjemmetjenester fra ulike kommuner i Sør-Trøndelag.

 

Ansiktsbilde av Ruth Øfsti. - Klikk for stort bilde

Skal studere hvordan sykepleiere vurderer og dokumenterer i kommunehelsetjenesten

Forskning viser at sykepleiedokumentasjon i helsetjenesten ofte er mangelfull. Dette kan true pasientsikkerheten, sier stipendiat Ruth Øfsti, som i høst starter datainnsamlingen til doktorgradsarbeid med temaene dokumentasjon og pasientsikkerhet i kommunene. 

Folk sitter sammen rundt et bord. - Klikk for stort bilde

Fordypningskurs i musikkbasert miljøbehandling ved Åfjord Helsesenter

13. til 15. juni ble den første av tre samlinger i fordypningskurs i Musikkbasert miljøbehandling arrangert ved Åfjord Helsesenter. 29 deltagere fra Bjugn, Ørland, Rissa og Åfjord opplevde tre innholdsrike dager.

Barn og en eldre person holder hender. - Klikk for stort bildeKompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt

USHT har i samarbeid med Fosen Helse IKS gjennomført et prosjekt innen lindrende behandling og omsorg ved livets slutt.

Laila Refsnes (t.v.) og Gunn Steinsheim sammen. - Klikk for stort bildeÅpning av Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Sør-Trøndelag

21. Februar var det åpning av det nye utviklingssenteret på Åfjord Helsesenter. Invitasjonen gikk ut til avdelingene på sykehjemmet og omsorgsboligene. Det nystartede Åfjords-bandet Lydløsst underholdt med flott sang og musikk.

To biter i puslespill settes sammen. - Klikk for stort bildeUtviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - ny ordning fra 2017

Fra 1. januar 2017 er det ett utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i hvert fylke. For å bidra til mer robuste og bærekraftige sentre besluttet Helse- og omsorgsdepartementet å redusere antall sentre til 20. 

 

 

 

 
 

 

Bilde av logoen til USHT, med Trøndelag i stedet for Sør-Trøndelag. - Klikk for stort bilde

Kontakt

May-Britt Næss Strand
Fagleder USHT
E-post
Mobil 990 24 034
Laila Refsnes
Sektorsjef, Helse og velferd
E-post
Mobil 917 71 955
Gunn Steinsheim
Utviklingsmedarbeider
E-post
Telefon 924 46 405