Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Nyheter

Her legger vi ut siste nytt fra utviklingssenteret.

Eldreminister Åse Michaelsen ledet Gjennomføringskonferansen. Gjennomføringskonferanse for "Leve hele livet" i Trondheim

En fullsatt sal med deltagere fra hele Trøndelag var tilstede da eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen, åpnet Gjennomføringskonferansen for "Leve hele livet" i Trondheim tirsdag 11.desember. 

Prosjektgruppas medlemmer, f.v.: Sissel Kvam, Toril Brodahl, Eli Sogn Iversen og Hanne Mensner Lerstang Jobbvinner – Hvordan rekruttere de beste til våre nærmeste?

Jobbvinner er et nasjonalt prosjekt som skal bidra til økt rekruttering av helsearbeidere til kommunene. Prosjektet samarbeider med flere kommuner om å utvikle og gjennomføre rekrutteringstiltak.

Samarbeid - Klikk for stort bilde Fylkesmannen inviterer kommunene til dialogmøter

Fylkesmannen i Trøndelag inviterer kommunene i Trøndelag til dialogmøte der dagens og morgendagens eldreomsorg er tema.

USHT Trøndelag samlet på nasjonal samling i mars 2018. F.v: Gunn Steinsheim, May-Britt Næss Strand, Vibeke Forås, Bjørn Magne Lyngstad, Guri Flenstad og Anne Kari Haugdal Vibeke og May-Britt skal jobbe med pasientsikkerhet

Utviklingssentrene i Verdal og Åfjord med Vibeke Berg Forås og May-Britt Næss Strand i spissen starter læringsnettverket «Tidlig oppdagelse av forverret tilstand» til høsten. Vibeke og May-Britt er nytilsatte ved Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Trøndelag, henholdsvis ved avdeling Verdal og Åfjord. 

Gruppemøte nyheter Engasjerte 75- og 76-åringer på møte om forebygging

8. Mars inviterte Åfjord kommune 75 og 76 åringene til et felles møte. Møtet foregikk på Fosen Fjordhotell med både varm lunsj, kaffe og fyrstekake. Vi hadde også inviter forskjellige aktører til å holde innlegg for oss på dagen. Det var godt oppmøte med nesten 30 deltakere til sammen. 

 

Prosjekter_2017 Ørland Ørland kommune samler prosjekter for eldre

I Ørland kommune har de en rekke prosjekter innen helse- og omsorg som er rettet deltakelse og aktivitet for eldre. For å se sammenheng og helhet i prosjektene har de valgt å organisere prosjektene i en større prosjektgruppe med en styringsgruppe som bidrar med innspill og sikrer implementering i ordinær drift. 

Ordsky akuttmedisin kommune1 Fagdag med fokus på rutiner og systemer for bedre pasientsikkerhet

Mandag 4. desember samlet rundt 80 deltakere seg på Ørland kultursenter for å delta på fagdagen «Akuttmedisin i primærhelsetjenesten – kvalitet gjennom systemer og rutiner». Deltakerne var ansatte på sykehjem, legekontor, distriktsmedisinske sentre og i hjemmetjenester fra ulike kommuner i Sør-Trøndelag.

 

Ruth Øfsti - Klikk for stort bilde

Skal studere hvordan sykepleiere vurderer og dokumenterer i kommunehelsetjenesten

Forskning viser at sykepleiedokumentasjon i helsetjenesten ofte er mangelfull. Dette kan true pasientsikkerheten, sier stipendiat Ruth Øfsti, som i høst starter datainnsamlingen til doktorgradsarbeid med temaene dokumentasjon og pasientsikkerhet i kommunene. 

Gruppearbeid mot slutten av tredje kursdag. - Klikk for stort bilde

Fordypningskurs i musikkbasert miljøbehandling ved Åfjord Helsesenter

13. til 15. juni ble den første av tre samlinger i fordypningskurs i Musikkbasert miljøbehandling arrangert ved Åfjord Helsesenter. 29 deltagere fra Bjugn, Ørland, Rissa og Åfjord opplevde tre innholdsrike dager.

henderlindring - Klikk for stort bilde Kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt

USHT har i samarbeid med Fosen Helse IKS gjennomført et prosjekt innen lindrende behandling og omsorg ved livets slutt.

Laila Refsnes (t.v.) har gitt stafettpinnen videre til Gunn Steinsheim. - Klikk for stort bilde Åpning av Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Sør-Trøndelag

21. Februar var det åpning av det nye utviklingssenteret på Åfjord Helsesenter. Invitasjonen gikk ut til avdelingene på sykehjemmet og omsorgsboligene. Det nystartede Åfjords-bandet Lydløsst underholdt med flott sang og musikk.

Puslespill - Klikk for stort bilde Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - ny ordning fra 2017

Fra 1. januar 2017 er det ett utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i hvert fylke. For å bidra til mer robuste og bærekraftige sentre besluttet Helse- og omsorgsdepartementet å redusere antall sentre til 20. 

 

 

 

 
 

 

USHT Trøndelag - Klikk for stort bilde

Kontakt

May-Britt Næss Strand
May-Britt Næss Strand
Fagleder USHT
990 24 034
Laila Refsnes
Laila Refsnes
Sektorsjef, Helse og velferd
72 53 23 17
917 71 955
Gunn Steinsheim
Gunn Steinsheim
Utviklingsmedarbeider
924 46 405
Fant du det du lette etter?