Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Fag- og utviklingsarbeid

Målet med utviklingsarbeid er gode tjenester.

Bilde av trinnene i kunnskapsbasert praksis, med seks ledd. - Klikk for stort bildeTrinnene i kunnskapsbasert praksis (KBP)Forskning er ofte utviklingsarbeid. Men utviklingsarbeid innebærer ikke alltid forskning. I utviklingsarbeid anvendes eksisterende kunnskap sammen med praktisk erfaring. Utviklingsarbeid er en forutsetning for kunnskapsbasert praksis. Det er nødvendig for å kunne implementere nasjonale føringer og forskning i praksis. Og for å kunne utvikle kompetansen til de ansatte. 

Kunnskapsbasert praksis (KBP) innebærer at fagutøvere bruker ulike kunnskapskilder i praksis. Ved å bruke forskningsbasert kunnskap, erfaringer fra praksis og pasientens kunnskap og behov bedrer vi kvaliteten på tjenestene våre.

Systematisk

Utviklingsarbeid kan defineres som systematisk virksomhet rettet mot å utvikle eller videreutvikle modeller, prosesser og systemer med hensikt om å forbedre tjenestene. Med modeller mener vi beskrivelser og fremstillinger av innholdet i og organiseringen av tjenestene, inkludert lokale retningslinjer, prosedyrer, sjekklister med mer.

Forskning kan defineres som virksomhet av original karakter som utføres med vitenskapelig metodikk for å skaffe til veie ny kunnskap. Forskningen kvalitetssikres gjennom fagfelle vurdering (”peer review”) og publiseres i forskningstidsskrifter.

Utviklingssenteret skal bidra til å spre kunnskap om metodene i kunnskapsbasert praksis og jobbe for mer praksisnær forskning i kommunehelsetjenestene.

 

Bilde av logoen til USHT, med Trøndelag i stedet for Sør-Trøndelag. - Klikk for stort bilde

Kontakt

May-Britt Næss Strand
Fagleder USHT
E-post
Mobil 990 24 034
Laila Refsnes
Sektorsjef, Helse og velferd
E-post
Mobil 917 71 955
Gunn Steinsheim
Utviklingsmedarbeider
E-post
Telefon 924 46 405