Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Koronaviruset: Informasjon og råd

Brøyteskader – ansvar og tips

Ved brøyting av kommunale veier og plasser oppstår det beklageligvis av og til skader på nærliggende terreng, plener, byggverk eller andre innretninger.

Ofte må entreprenør for egen regning reparere skadene etter seg. Selv om skaden oppstår ved brøyting, er det av og til du som grunneier, eller nabo til veien, som må ta ansvaret. Og dermed få utført reparasjonen selv. Det skyldes ofte forhold på eller inntil veigrunnen.

Graves ned

Skader oppstår ofte der terrenget langs veien ligger høyere enn selve veien. Det medfører at når plogen eller skjæret kommer utenfor asfalten, så høvles plenkanten opp. Eller det som er plassert for nært veien skades. De siste årene har vi sett at dette ofte gjelder styretråd til robotklippere. For å unngå skade må terrenget senkes, og styreledning for robotklippere må nedgraves til godt under veikanten. Om ikke terrenget senkes så vil det være fornuftig at eventuelle skader ikke repareres, ved at torva legges på plass igjen, men at denne fjernes.

Gror sammen

I tillegg til selve veiene eier kommunen ofte også grøftearealer langs dem. Det er områder som over tid kan gro sammen med og inngå i plener. Og grøften «forsvinner» gjerne, ofte ved at det legges rør som overfylles med jord. Av og til kan eiendomsgrensen i praksis derfor ende nærmere veien enn de 1,5 meterne som normalt er nødvendig for drift og vedlikehold av veien. I så fall må dette området også betraktes som del av veien. Da må man regne med at arealet kan bli skadet ved brøyting. Og eventuelt at det kan bli oppgravd veigrøft.