Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Temasider

Vei

Her kan du lese om vedlikehold av veier. I tillegg til plikter og forventninger til innbyggere og trafikanter.

Meld fra om feil

Brudd på veier (ras, flom m.m.)
De fleste veiene i i Åfjord tilhører fylkeskommunen. Trykk her for å se hvilke (merket i gult og med nummer). Ring Vegtrafikksentralen på telefon 175 for å melde fra om akutte feil eller mangler på fylkes- og riksveier. Det samme gjelder trafikkfarlige situasjoner. Oppgi gjerne nummeret på veien.

Veimeldinger: Her kan du se veimeldinger som allerede er registrert

Trykk her for mer informasjon om fylkesveiene

Noen veier tilhører kommunen. Hvilke ser du i lenken øverst på denne siden. Er veien kommunal, kan man melde fra om feil til sentralbordet vårt, på telefon 72 51 00 00. Utenfor kontortid (08.00-15.30) ringer man teknisk vakt på telefon 951 158 80.

Gatelys
Feil på gatelys meldes til sentralbordet på rådhuset på telefon 72 51 00 00. Feil blir rettet når flere punkter i nærheten er ute av drift.
 

Brøyting og strøing

Brøyting blir foretatt når det er 10 - 15 centimeter snø.

Her kan du lese brøyteinstruksen for kommunen (PDF, 74 kB)

Strøing på kommunale veier prioriteres på bratte veistrekninger.
Etter veitrafikkloven skal man ta hensyn til veiens beskaffenhet (sko seg etter forholdene). Statens vegvesen har skrevet en kronikk om dette temaet. Den kan leses nedenfor. 

Her kan du lese mer om brøyteskader - ansvar og tips
 

Sommervedlikehold

I sommerhalvåret utføres vedlikehold etter en fast plan for vedlikehold. Kommunen vil forsøke å utbedre veier der det oppstår akutte behov. Man må likevel regne med enkelte utfordringer med hullete veistrekninger og støvplager.
 

Plikter som innbygger og trafikant

Skader på kjøretøy og personer, som du mener kan skyldes forhold ved veien, vil normalt ikke bli erstattet av kommunen. Vi må derimot betale erstatning, dersom kommunen har opptrådt uaktsomt. Kommunen må være kjent med situasjonen, som trafikanten ikke kunne ha forventet. For eksempel at veien ikke er utbedret/avstengt innen rimelig tid, og at trafikanten har vist vanlig aktsomhet.

Trær og busker må ikke plasseres slik at de hindrer sikt i siktsoner. Eller hindrer normal bruk av veien, samt vanlig vedlikehold av den. Frihøyden fra laveste grein til vei/gangvei bør ikke være lavere enn fire meter. Over kjørebane er krav til frihøyde 4,7 meter. Murer eller lignende høyere enn 0,5 meter i siktsoner tillates ikke. Kommunen kan gi huseier pålegg om å fjerne trær og busker som ikke oppfyller kravet. Huseier skal selv sørge for god nok sikt ved egen avkjørsel.

Her ser du hvordan du lager fri sikt ved eiendommen (PDF, 230 kB)

Murer, gjerder, avfallshus, poststativer og lignende bygg skal ikke plasseres nærmere vei enn formålsgrensen veiformål/byggeformål. Er anlegget tenkt bygd høyere enn 1,5 meter, skal det sendes søknad om byggetillatelse. Det samme gjelder dersom det skal bygges en forstøtningsmur som er nærmere formålsgrensen enn to meter. Eller den er høyere enn 1 meter.

Her finner du søknad på kryssing/nærføring av vei med kabel/ledning (PDF, 6 kB)

Avkjørsel

Her kan du søke om avkjørsel fra riks- og fylkesveier , dersom du skal opprette ny avkjørsel eller gjøre permanente endringer i en avkjørsel.

For avkjørsel fra kommunal vei, send oss en enkel skriftlig søknad via kontaktskjemaet vårt. Nedenfor ligger krav til avkjørsel fra kommunal vei. Vi trenger også plantegning og profil av planlagt avkjørsel. Denne må utarbeides av kyndig personell, gjerne entreprenør.

 

tegning av geometrisk utforming. - Klikk for stort bilde

  

 

 

tegning av geometrisk utforming. - Klikk for stort bilde

  

 

 

tegning av geometrisk utforming. - Klikk for stort bilde

  
Mer om siktkrav:

 

 

siktkrav. - Klikk for stort bilde

  

Kontakt

Magne Silseth
Fagleder Vei, vann, avløp og renovasjon
E-post
Mobil 90 76 49 15