Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Koronaviruset: Informasjon og råd

Vannmåler / avlesning av måler

Ta kontakt med en rørlegger, hvis du ønsker vannmåler. Frist for avlesning er på nyåret.

Forfall for innbetaling av vannavgift per termin er i 2019 satt til 15. mars, 20. mai, 20. september og 20. november.

Avlesning

Frist for avlesning er på nyåret. I 2020 er fristen 3. januar. Kommunen sender på forhånd automatisk ut skjema for utfylling av målerstand. Det gjøres til alle eiere av vannmålere. Det gjøres i november/desember. Skjemaet inneholder blant annet målerkode og målernummer. Samt oversikt over den siste avlesningen av måleren.

Skjemaet skal fylles ut og skrives under på. Send det så i retur til kommunen. Det kan gjøres på følgende måter:

  • Ved å møte opp personlig i servicetorget på rådhuset.
     
  • Per post. Send til Åfjord kommune, Øvre Årnes 7, 7170 Åfjord.
     
  • Skjemaet kan også skannes og sendes via e-post. Send til vann@afjord.kommune.no. Eller man kan skrive informasjonen rett inn i e-posten, uten å skanne skjemaet. Vær i så fall sikker på at alt som skal være med fylles inn i e-posten (du trenger ikke å skrive under). Det vil si navn, adresse, dato for avlesning, målernummer og målerstand. Målerstand er de fem svarte sifrene, de røde trenger vi ikke. For å gjøre det enkelt kan du ta bilde av måleren og sende oss.

Har man av en eller annen grunn ikke skjema for avlesning tilgjengelig, kan man ringe servicetorget på rådhuset. Gi oss beskjed om målerstanden. Kontaktinformasjon ligger til høyre på denne siden.

Installasjon av måler

Eieren av boligen har ansvar for installasjon av vannmåler. Arbeidet må utføres av godkjent rørlegger. De leverer også vannmålerne. Installasjonen skal deretter bekreftes med et skjema for vannmåler. Det skal leveres til kommunen. Enten av den som eier boligen eller av rørlegger. Skjemaet finner du nedenfor:

Her er lenke til vannmålerskjemaet (PDF, 111 kB)
 

Ofte stilte spørsmål om vannmåler

Hvorfor bør man installere vannmåler?

Med en vannmåler betaler du kun for vannet du bruker. I tillegg til fastavgiften som alle betaler. En vannmåler gjør at regningene blir rettferdige. Mange vil spare penger på å installere en måler. I tillegg er det lettere å oppdage skjulte vannlekkasjer. Bruk av vannmåler gjør også at eierne av eiendommer blir mer bevisste på eget forbruk. Det minsker risikoen for å innføre vanningsforbud ved tørke.

For hvem er det lønnsomt med vannmåler?

Det er to måter å beregne gebyrene på vann. Alle betaler en fastavgift for abonnementet. Så betaler man for forbruket i tillegg. Prisen beregnes enten med vannmåler eller ut fra størrelsen på bygget. For boliger går et skille på 60 kvadratmeter størrelse. I tillegg er det egne priser for blant annet hybelleiligheter og hytter.

Eksempel 1, bolig over 60 kvadratmeter
Uten vannmåler: Har du en bolig over 60 kvadratmeter, stipuleres det at boligen bruker 180 kubikkmeter vann i året. I 2019 er prisen per kubikkmeter (1 000 liter) 19,95 kroner. Det betyr at en slik bolig koster 3 591 kroner i året i vannforbruk, uten vannmåler.

Med vannmåler: Normalt vannforbruk for en person er 60 kubikkmeter i året. Med vannmåler vil en beboer i så fall betale 1 197 kroner. Det gir en besparelse på 2 494 kroner i året, sammenlignet med uten vannmåler. Er man to personer i boligen, blir besparelsen 1 297 kroner i året. Er man tre personer i boligen, går man i null. NB: Forbruket på 60 kubikkmeter per person er et beregnet gjennomsnitt. Dette vil selvsagt variere i praksis.

Eksempel 2, bolig under 60 kvadratmeter
Uten vannmåler: Det stipuleres at boligen bruker 130 kubikkmeter vann i året. I 2019 er prisen per kubikkmeter (1 000 liter) 19,95 kroner. Det gir en pris på 2594 kroner i årlig gebyr for forbruket, uten vannmåler.

Med vannmåler: Normalt vannforbruk for en person er 60 kubikkmeter i året. Med vannmåler vil en beboer i så fall betale 1 197 kroner. Det gir en besparelse på 1 396,5 kroner i året, sammenlignet med uten vannmåler. Er man to personer i boligen, blir besparelsen 199,5 kroner i året. Er man tre personer i boligen, betaler man 997,5 kroner mer enn uten vannmåler. NB: Forbruket på 60 kubikkmeter per person er et beregnet gjennomsnitt. Dette vil selvsagt variere i praksis.

Må man installere vannmåler på nyåret? Hvordan blir betalingen hvis man installerer i løpet av året?

Du kan installere vannmåler når som helst. Vi beregner stipulert vannavgift fram til den 1. i måneden før eller etter installasjonen. Deretter betaler du kun for forbruket som vannmåleren viser, når den leses av på nyåret. Vi vil regne ut den korrekte summen du skal betale.

Kontakt

Per Ove Hårstad
Fagleder, Landbruk
E-post
Mobil 911 90 840
Rådhus, sentralbord
E-post
Telefon 72 51 00 00
Magne Silseth
Fagleder Vei, vann, avløp og renovasjon
E-post
Mobil 907 64 915