Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Temasider

Teknisk vakt

Meld fra om akutte feil som gjelder vann, avløp og kommunale veier: 

Klokken 15.00-07.30 (fra 15. mai til 15. september): Ring teknisk vakt på telefon 951 158 80 (nødtømming av septiktank bestilles på telefon 994 36 675)

Klokken 15.30-07.30 (resten av året): Ring teknisk vakt på telefon 951 158 80 (nødtømming av septiktank bestilles på telefon 994 36 675)

Klokken 08.00-16.00: Ring rådhuset på telefon 72 51 00 00 (nødtømming av septiktank bestilles på telefon 73 85 85 90)

Om teknisk vakt

Teknisk vakt har ansvar for kommunens egne tekniske anlegg. Det vil si veier og plasser, vann og avløp. Samt idrettsanlegg, friluftsområder og kommunale bygninger.

Den enkelte abonnent er selv ansvarlig for eget anlegg. Det vil si stikkledninger vann og avløp, private veier og lignende. Ved problemer på private anlegg må rørlegger eller entreprenør kontaktes.

For bygninger gjelder ansvaret foruten selve bygningen. Også det bygningstekniske anlegget. Brukerutstyr og andre innretninger som er montert på grunn av bruken av bygningen, er ikke teknisk vakt sitt ansvar.

Teknisk vakt skal ikke selv utføre utbedringer. Brukerne er selv ansvarlig for at feil og mangler varsles umiddelbart. Varsling og eventuelle tiltak skal dersom det er mulig, varsles i arbeidstiden. Varsling skal skje på ordinær måte til rådhuset.