Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Kommunale veier

Her kan du lese om vedlikehold av veier. I tillegg til plikter og forventninger til innbyggere og trafikanter.

Meld fra om feil


Brudd på veier:
Ved brudd på veier kan servicetorget på rådhuset nås på telefon 72 51 00 00. De sørger for at rette vedkommende får beskjed, eller oppretter kontakt direkte med innringeren. Utenfor kontortid (08.00-16.00) nås teknisk vakt på telefon 951 158 80. Her kan du lese mer om teknisk vakt.

Gatelys:
Feil på gatelys meldes til servicetorget på rådhuset på telefon 72 51 00 00. Feil blir rettet når flere punkter i nærheten er ute av drift.
 

Brøyting og strøing

Brøyting blir foretatt når det er 10 - 15 centimeter snø.

Her kan du lese brøyteinstruksen for kommunen (PDF, 74 kB)

Strøing på kommunale veier prioriteres på bratte veistrekninger.
Etter veitrafikkloven skal man ta hensyn til veiens beskaffenhet (sko seg etter forholdene). Statens vegvesen har skrevet en kronikk om dette temaet. Den kan leses nedenfor. 

Her kan du lese mer om brøyteskader - ansvar og tips
 

Sommervedlikehold

I sommerhalvåret utføres vedlikehold etter en fast plan for vedlikehold. Kommunen vil forsøke å utbedre veier der det oppstår akutte behov. Man må likevel regne med enkelte utfordringer med hullete veistrekninger og støvplager.
 

Plikter som innbygger og trafikant

Skader på kjøretøy og personer, som du mener kan skyldes forhold ved veien, vil normalt ikke bli erstattet av kommunen. Vi må derimot betale erstatning, dersom kommunen har opptrådt uaktsomt. Kommunen må være kjent med situasjonen, som trafikanten ikke kunne ha forventet. For eksempel at veien ikke er utbedret/avstengt innen rimelig tid, og at trafikanten har vist vanlig aktsomhet.

Trær og busker må ikke plasseres slik at de hindrer sikt i siktsoner. Eller hindrer normal bruk av veien, samt vanlig vedlikehold av den. Frihøyden fra laveste grein til vei/gangvei bør ikke være lavere enn fire meter. Over kjørebane er krav til frihøyde 4,7 meter. Murer eller lignende høyere enn 0,5 meter i siktsoner tillates ikke. Kommunen kan gi huseier pålegg om å fjerne trær og busker som ikke oppfyller kravet. Huseier skal selv sørge for god nok sikt ved egen avkjørsel.

Murer, gjerder, avfallshus, poststativer og lignende bygg skal ikke plasseres nærmere vei enn formålsgrensen veiformål/byggeformål. Er anlegget tenkt bygd høyere enn 1,5 meter, skal det sendes søknad om byggetillatelse. Det samme gjelder dersom det skal bygges en forstøtningsmur som er nærmere formålsgrensen enn to meter. Eller den er høyere enn 1 meter.

Her finner du søknad på kryssing/nærføring av vei med kabel/ledning (PDF, 6 kB)

Kontakt

Magne Silseth
Fagleder Vei, vann, avløp og renovasjon
E-post
Mobil 907 64 915