Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Temasider

NAV - Sosiale tjenester

NAV i Åfjord er en avdeling under NAV Nord-Fosen. Vi ivaretar blant annet oppgaver knyttet til midlertidig botilbud, kvalifiseringsstønad, økonomisk stønad og økonomisk rådgivning.

Kontakt

Vi har for åpent hver mandag, onsdag og fredag. Åpningstid er klokken 12.00-14.00. Vår adresse er Stordalsveien, 7170 Åfjord. Du treffer oss i 2. etasjen i bankbygget til Åfjord sparebank.

Ta gjerne kontakt på telefon på forhånd, for å gjøre avtale om en time. Da kan vi forberede oss på det du ønsker å snakke med oss om. Du når oss via NAV kontaktsenter på telefon 55 55 33 33, samt på nav.no.

Nå kan du søke om sosialhjelp digitalt

Økonomisk stønad

Økonomisk stønad er en midlertidig ytelse. Målet med stønaden er at du så raskt som mulig skal kunne klare deg selv.

Før du kan få stønad, må du vurdere alle andre muligheter til å forsørge deg selv. Både i form av lønn, trygdeytelser, bostøtte eller andre inntekter.

Tiden NAV bruker til saksbehandling for økonomisk stønad varierer. Hvis den er mer enn én måned, skal du få et foreløpig svar. Hvis hjelpebehovet er akutt, skal du få et raskt svar.

NAV-kontoret trenger opplysninger om inntekter, utgifter og personlige forhold som livssituasjon, familiesituasjon, bosted, bosituasjon, alder, livssituasjon og helse. 

Du må dokumentere opplysningene i saken din. NAV avgjør hva som er tilstrekkelig dokumentasjon. Eksempler er ligningsattest, lønnslipp, saldoutskrift, husleiekontrakt, kopi av faktura som viser utgifter til for eksempel strøm, forsikring, barnehage, skolefritidsordning (SFO), fritidsaktiviteter, lege, fysioterapi og tannlege.

Her finner du NAV

NAV Nord-Fosen, Stordalsveien 1, 7170 Åfjord

Du finner oss i andre etasje i bankbygget til Åfjord sparebank. 

 

Lenker

Bostøtte

Kommunalt boliglån / Startlån

Kommunale boliger

Kontakt

NAV Nord-Fosen
Telefon 55 55 33 33