Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Temasider

Bostøtte

Du kan søke bostøtte hvis husstanden din har lave inntekter og høye boutgifter.

Hva er bostøtte?

Bostøtte er en statlig støtteordning. Den kan gis innbyggere med lav inntekt og høye boutgifter. Ordningen er behovsprøvd. Det betyr at det gjøres en individuell vurdering av søkerens økonomi.

Husbanken og kommunen samarbeider om ordningen. Det er Husbanken som fatter vedtaket. Men det er kommunen som behandler søknaden. Kommunen har all kontakt med deg som søker.

Hvor er bostøttekontoret i kommunen?

Bostøtte administreres på rådhuset.

Telefon: 72 51 00 00
Adresse: Åfjord kommune,
Postboks 54, 7169 Åfjord


Sjekk her om du kan få bostøtte


På Husbankens nettsider kan du se hvem som kan få bostøtte. Du ser også hvilke krav som gjelder for boligen. Samt hvilke grenser for inntekt som gjelder. Du kan i tillegg prøve kalkulatoren for bostøtte.
 

Gå til søknadsskjema

Fristen for å søke bostøtte er den 25. hver måned. Utbetaling skjer cirka den 20. i den neste måneden. Hvis du får innvilget bostøtte, blir søknaden din overført til neste måned. Får du avslag fordi du har høy inntekt en måned, blir søknaden din automatisk overført til neste måned.

Meld fra her om endringer

Har opplysninger du ga i søknaden endret seg etterpå? Da har du plikt til å melde fra. Sjekk alltid at det er brukt riktige opplysninger i vedtaket du får.

Klage på vedtak om bostøtte

Hvis du mener noe er feil i vedtaket, kan du klage. Det må gjøres innen tre uker etter at du mottok vedtaket.

Mer informasjon

Du finner mer informasjon om bostøtte på husbanken.no. Du kan også henvende deg til kommunen for å få hjelp og veiledning.

Regelverk