Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Temasider

Offentlig ettersyn/høringer (reguleringsplan med mer)

Nedenfor er kunngjøringer og saker til offentlig ettersyn. NB: Planer som er ferdig vedtatt fjernes etter hvert fra siden, og må søkes opp i søkefeltet på forsiden.

Høringer og offentlig ettersyn: Noen saker som skal behandles politisk, sendes "ut på høring" i en begrenset tidsperiode. Da sendes saken til aktører som kan ha interesse av å uttale seg. Disse kan være offentlige organer, privatpersoner, bedrifter, lag, foreninger og andre. Saken legges samtidig ut til offentlig ettersyn. Da gjøres dokumentene tilgjengelig for hvem som helst. Alle kan gi skriftlige merknader innen en tidsfrist.

Kunngjøringer: Når arbeid med en arealplan eller en større plan starter opp, skal dette kunngjøres offentlig. Det samme gjelder når planen er vedtatt.
 

Har kartlagt og verdsatt friluftsområder - åpner for innspill (frist 7. august 2023)

Forslag til trafikksikkerhetsplan er til offentlig ettersyn (frist 1. september 2023)

Kontakt

Rådhus, sentralbord
E-post
Telefon 72 51 00 00