Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Temasider

Sammenslåing av eiendom

Eier du to eller flere matrikkelenheter (eiendommer) i samme kommune, kan du kreve å få dem sammenslått til èn eiendom. Det vil si med ett gårds- og bruksnummer. Fester du to festegrunner (med hvert sitt festenummer) på samme bruksnummer, kan du kreve å få dem sammenslått til ett festenummer. Se nedenfor hvilke vilkår som må være oppfylt.

Hvem kan søke

Personer som er hjemmelshavere (har grunnbokshjemmel) til mer enn èn eiendom eller mer enn èn festegrunn.

Kriterier/vilkår

Eiendommene må ligge i samme kommune. Vanligvis vil eiendommene grense opp til hverandre og utgjøre en sammenheng. Men det er også adgang til for eksempel å slå sammen to eiendommer som ligger på hver side av en vei.

Det må foreligge en attest fra kommunen. Hvis en sammenslåing kan føre til forhold som er i strid med reguleringsbestemmelser, kan kommunen nekte å utstede attest.

Sammenslåing kan ikke gjennomføres, hvis den fører til prioritetskollisjon mellom panthavere.

Sammenslåing av festegrunn kan bare skje hvis festekontraktene er likelydende. Og festegrunnene ligger på samme grunneiendom.

Pris for tjenesten

Tjenesten er gratis.


Om søknadsprosessen

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

En sammenslåing kan ikke skje hvis den medfører prioritetskollisjon mellom panthavere. Det er hjemmelshaverens ansvar å bringe dette i orden. Ta eventuelt kontakt med Tinglysingen hos Statens Kartverk på telefon 08700, hvis du ikke har oversikt over dette. Kravet om sammenslåing sender du til kommunen.

Søknadsskjema
 

Krav om sammenslåing (PDF, 2 MB)


Saksbehandling

Kommunen vil vurdere om vilkårene for sammenslåing er til stede. I så fall vil vi utstede en attest. Hvis hjemmelshaver (som fester eller som eier) krever to festegrunner (festenumre) slått sammen, må vedkommende sende kopi av kravet til den/de andre hjemmelshaverne. Disse får en frist på to uker til å uttale seg. Krav om sammenslåing bør ikke sendes til tinglysingsmyndigheten, før denne fristen på to uker er over. Det er kommunen som i eiendomsregisteret (matrikkelen) bestemmer hvilke bruksnummer/festenummer som skal bestå. Og hvilke som skal settes til historiske. Si fra hvis du har ønsker knyttet til dette. Så vil vi videresende kravet ditt med attest til Tinglysingen hos Statens Kartverk. De avgjør om vilkårene for sammenslåing er oppfylt. Og anmerker i så fall sammenslåingen i grunnboken.

Klagemulighet

Du kan klage hvis kommunen avviser sammenslåingen. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Du kan se kontaktinformasjon til høyre på siden. Hvis kommunen ikke gir medhold i klagen, blir saken sendt videre til Fylkesmannen. Der vil det avgjøres om klagen tas til følge.

Kontakt

Gisle Kvernland
Oppmålingsingeniør
E-post
Knut Solstad
Oppmåling og VVAR
E-post