Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Temasider

Grensepåvisning

Ønsker du å få påvist og eventuelt merket en grense, som er fastlagt tidligere ved kartforretning? Da kan du bestille en grensepåvisning hos oss. Det gjøres ved landmåling.

Det gjøres ikke noen endringer i det nåværende grenseforholdet. Vi vil i en slik situasjon bruke målebrev som finnes i våre arkiver. Grensepunktene plasseres i marka. Det skjer i henhold til standardene som gjelder. Dette kan være praktisk før oppsetting av gjerder, hekker og lignende.

Klarlegging av eksisterende grense

Av og til kan det være tvil mellom naboer hvor grensen går. Eller at grenseforløpet ikke er oppmålt tidligere. Da må det rekvireres en såkalt oppmålingsforretning. Der vil grensene klarlegges, merkes og måles. I slike tilfeller vil naboer bli varslet.

Hvem kan bruke tjenesten

Eiendomseiere og festere.

Pris

Gebyrer og avgiftssatser

Hvordan få utført eller motta tjenesten

Ønsker du å få påvist grenser, så må du søke skriftlig. Du må angi hva som ønskes påvist.

Søknad sendes inn på et eget skjema (se nedenfor). Skjemaet skal være undertegnet av eier (hjemmelshaver), eller de som har fått fullmakt. Fullmakten må legges ved.

Skjema for å søke

Søknad om deling og oppmålingsforretning (nytt skjema fra 1. januar 2022)

Skjemaet kan også fås i kundemottaket på rådhuset og på servicekontoret.

Send til

Åfjord kommune, Kart- og oppmålingskontoret, Postboks 54, 7169 Åfjord

Grensepåvisning

Når søknad om grensepåvisning er mottatt, vil kommunen sørge for at grense blir merket og påvist.

Klarlegging av eksisterende grense

Før oppmålingsforretning avholdes, vil kommunen forsøke å rekonstruere eiendommens grenser. Det gjøres på grunnlag av tidligere målebrev/skylddelingspapirer, eller andre dokumenter.

Naboer blir varslet før en oppmålingsforretning avholdes. Partene vil sammen med kommunen påvise hvor grensene går i marka. Grensen vil så bli merket og målt. Så blir den ført i eiendomskartet.

Saksbehandlingstid

Fristen for å gjennomføre en oppmålingsforretning er 16 uker.

Kontakt

Gisle Kvernland
Oppmålingsingeniør
E-post
Knut Solstad
Oppmåling og VVAR
E-post