Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Temasider

Grensejustering

Grensejustering er mindre endring av arealer og grenser mellom to eller flere naboeiendommer.

Søknadsskjema

Rekvisisjon av oppmålingsforretning og matrikkelføring (nytt skjema fra 1. januar 2022)

Sammen med søknaden må man sende med kart over eiendommene/grensejusteringen. Dette må være i egnet målestokk (f. eks. 1:500).

Send skjemaet og kartvedlegg til Åfjord kommune, Postboks 54, 7169 Åfjord. Eller send på e-post til postmottak@afjord.kommune.no.


Pris for tjenesten

Kommunale gebyrer og avgifter

Kun eiere av eiendommer og festere kan søke om (rekvirere) grensejustering. En slik rekvisisjon må sendes til kommunen. Alle grunneiere må har signert rekvisisjonen. Dersom rekvisisjonen blir godkjent, blir det gjennomført en oppmålingsforretning av kommunen. Der vil grensene kartlegges og rettighetene til eiendommen avklares. Kommunen varsler alle berørte parter om når dette skal avholdes.

Kriterier for grensejustering

Kun mindre areal kan justeres. Vilkårene er:

 • Arealet på involverte enheter kan økes eller reduseres med inntil fem prosent (eiendommens opprinnelige areal minus areal etter justering).
   
 • Arealet på involverte enheter kan økes eller reduseres med maksimalt 500 kvadratmeter (eiendommens opprinnelige areal minus areal etter justering).
   
 • En enhet kan ikke avgi areal som totalt overstiger 20 prosent av enhetens opprinnelige areal.
   
 • Tidligere grensejusteringer etter matrikkelloven (ikke etter delingsloven) skal regnes med i det som står over.
   
 • Hvis arealet du ønsker å justere er større enn grensene nevnt ovenfor, må arealet fradeles som egen eiendom.


Saksbehandlingstid

Fristen for gjennomføring av oppmålingsforretning er 16 uker.


Klagemulighet

En eventuell klage sendes Åfjord kommune, Kart- og oppmålingskontoret. Klageinstans er Fylkesmannen i Trøndelag. Klagefristen er tre uker fra mottatt informasjon om vedtak.

Kontakt

Gisle Kvernland
Oppmålingsingeniør
E-post
Knut Solstad
Oppmåling og VVAR
E-post