Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Grensejustering

Grensejustering er mindre endring av arealer og grenser mellom to eller flere naboeiendommer.

Søknadsskjema

Rekvisisjon om oppmålingsforretning, etter matrikkellovens § 33 (PDF, 189 kB)

Pris for tjenesten

Kommunale gebyrer og avgifter

Kun eiere av eiendommer og festere kan søke om grensejustering. Alle grunneiere må være enige om tiltaket. Det må søkes til kommunen om tillatelse. Dersom søknaden blir godkjent, må grensene kartlegges. Samt oppmåles og rettighetene avklares. Dette kalles for oppmålingsforretning. Den utføres av kommunen. Vi varsler alle berørte parter om når dette skal avholdes.

Kriterier for grensejustering

Kun mindre areal kan justeres. Vilkårene er:

 • Arealet på involverte enheter kan økes eller reduseres med inntil fem prosent (eiendommens opprinnelige areal minus areal etter justering).
   
 • Arealet på involverte enheter kan økes eller reduseres med maksimalt 500 kvadratmeter (eiendommens opprinnelige areal minus areal etter justering).
   
 • En enhet kan ikke avgi areal som totalt overstiger 20 prosent av enhetens opprinnelige areal.
   
 • Tidligere grensejusteringer etter matrikkelloven (ikke etter delingsloven) skal regnes med i det som står over.
   
 • Hvis arealet du ønsker å justere er større enn grensene nevnt ovenfor, må arealet fradeles som egen eiendom.

Saksbehandlingstid

Fristen for gjennomføring av oppmålingsforretning er 16 uker.

Klagemulighet

En eventuell klage sendes Åfjord kommune, Kart- og oppmålingskontoret. Klageinstans er Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Klagefristen er tre uker fra mottatt informasjon om vedtak.

Kontakt

Gisle Kvernland
Oppmålingsingeniør
E-post
Mobil 911 39 558
Knut Solstad
Oppmåling og VVAR
E-post
Telefon 907 05 737