Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Offentlig ettersyn/høringer (reguleringsplan med mer)

Nedenfor legger vi ut kunngjøringer og saker til offentlig ettersyn. Sakene ligger på siden til de er vedtatt.

Høringer og offentlig ettersyn: Noen saker som skal behandles politisk, sendes "ut på høring" i en begrenset tidsperiode. Da sendes saken til aktører som kan ha interesse av å uttale seg. Disse kan være offentlige organer, privatpersoner, bedrifter, lag, foreninger og andre. Saken legges samtidig ut til offentlig ettersyn. Da gjøres dokumentene tilgjengelig for hvem som helst. Alle kan gi skriftlige merknader innen en tidsfrist.

Kunngjøringer: Når arbeid med en arealplan eller en større plan starter opp, skal dette kunngjøres offentlig. Det samme gjelder når planen er vedtatt.
 

Høring: Tiltaksplan for spredt avløp

Sandøya III: Revsnes Laks AS søker om å få utvide anlegg for lakseoppdrett

Legger ut forslag til fire nye veinavn til offentlig ettersyn

Høring: Lokal forskrift for utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg (ekstern lenke)

Kontakt

Sverre Fjellheim
Sverre Fjellheim
Avdelingsingeniør, plan- og byggesak
950 11 129
Servicetorget, rådhuset (sentralbord)
72 51 00 00