Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Dispensasjon fra planer

Noen ganger kan det gis dispensasjon fra arealplanen.

Alle eiendommer i kommunen vil ha en gjeldende arealplan. Om du ønsker å bygge noe annet enn det arealplanen legger opp til, må du søke om dispensasjon eller om endring av planen.

Dispensasjon er unntaket

Alle arealplaner har vært gjennom en lang politisk prosess. Det har vært en overordnet planlegging av området. Det er også gitt mulighet for medvirkning. Både fra naboer og offentlige og private organisasjoner som har interesse i planen.

En plan skal være forutsigbar. Slik at folk skal vite hva som gjelder på sitt område. Dispensasjon skal derfor bare unntaksvis benyttes.

Kommunen kan gi dispensasjon dersom:

  • målet med arealplanen ikke blir vesentlig satt til side, og
  • fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene.

Slik søker du

Søknaden om dispensasjon kan skrives som et vanlig brev. Det legges ved sammen med nabovarsel og søknad om tillatelse til tiltak. Søknaden skal fortelle hva det dispenseres fra. Samt inneholde en begrunnelse for hvorfor det søkes. Søknaden sendes til Åfjord kommune, Øvre Årnes 7, 7170 Åfjord.

Kontakt

Lars Helge  Kolmannskog
Lars Helge Kolmannskog
Sektorsjef, Landbruk og tekniske tjenester
970 68 330
Sverre Fjellheim
Sverre Fjellheim
Avdelingsingeniør, plan- og byggesak
950 11 129