Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Status på fiberutbygging i Åfjord kommune

Her er status på fiberutbygginga i Åfjord. Les gjerne også hvordan slike prosesser foregår.

Klikk for stort bildeRøde felt er under planlegging.
Gule felt er under utbygging.
Blått felt er kommersiell utbygging.
 

  

1. Vik
Prosjektstatus: Ferdig bygget, satt i drift.
Utbygger: Rissa Kraftlag.

2. Bessaker
Prosjektstatus: Bygger ut, satt i drift.
Utbygger: Rissa Kraftlag.

3. Hofstad, Momyr, Norddalen
Prosjektstatus: Er omsøkt fra Åfjord kommune, fylket
Midler: NKOM 2020
For 2020 er det søkt om statlig støtte (Nkom-midler) til områdene Hofstad-Hofstaddalen-Lonin-Momyr-Norddalen. Status per oktober 2020 er at søknaden ligger hos fylkeskommunen. Det ble søkt om midler også i 2019, som ikke ble bevilget.

4. Straum
Prosjektstatus: Ferdig.
Utbygger: Telenor
Midler: NKOM 2018
Teknologi: Kobberkabel DSL. Ifm. sanering av kobberkablene har Telenor utfordret på en fornyet løsning.

5. Roan, Hongsand
Prosjektstatus: Under utbygging, ferdig 2021 i henhold til plan.
Utbygger: Telenor.
Midler: NKOM 2018

6. Jardalen, Kiran, Skjøra
Prosjektstatus: Under planlegging, fylket
Midler: NKOM 2019.
Prosjektet har vært ute på anbudsrunde nummer to til potensielle leverandører. Tilbudene har ikke innfridd kravene i anbudet. Per oktober 2020 ligger søknadene hos fylkeskommunen, som jobber videre med de aktuelle søknadene. 

7. Sundet, Harbak
Prosjektstatus: Under utbygging.
Utbygger: Telenor.
Midler: Statlig offentlig tilskudd.

8. Stokkøya
Prosjektstatus:
Utbygger: Telenor.
Midler: Statlig offentlig tilskudd.

9. Humstad, Dolmset
Prosjektstatus: Under utbygging.
Utbygger: Rissa Kraftlag.
Midler: NKOM 2019.
Det er bevilget penger fra fylket, og lagt fiberrør på strekningen. Det ble gjort samtidig som at en strømkabel ble lagt i grøft, etter at luftlinjen ble revet. 
Rissa Kraftlag avholder informasjonsmøte for innbyggere i området onsdag 4. november 2020 kl. 18.00 i Imsen forsamlingshus.


10. Eidem, Skaset
Prosjektstatus: Under utbygging.
Utbygger: Telenor.
Midler: Fylkeskommunalt offentlig tilskudd.

11. Rånes
Prosjektstatus: Under utbygging.
Utbygger: Telenor.
Midler: Statlig offentlig tilskudd.

12. Strand, Eid
Prosjektstatus: Ferdig.
Utbygger: Telenor.
Midler: NKOM 2018.

13. Stordalen
Prosjektstatus: Er omsøkt fra Åfjord kommune, fylket.
Midler: NKOM 2020.
For 2020 er det søkt om statlig støtte (Nkom-midler) for bredbånd opp til Forfod. Status per oktober 2020 er at søknaden ligger hos fylkeskommunen, som forvalter ordningen. 

Herfjorden byggefelt
Telenor fikk oppdraget. Prosjektet er under utbygging.

Revsnes
Det legges ned fiberrør samtidig som at kommunen utbedrer kloakksystemet.