Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Offentlig ettersyn/høringer (reguleringsplan med mer)

Nedenfor legger vi ut kunngjøringer og saker til offentlig ettersyn. Sakene ligger på siden til de er vedtatt.

Høringer og offentlig ettersyn: Noen saker som skal behandles politisk, sendes "ut på høring" i en begrenset tidsperiode. Da sendes saken til aktører som kan ha interesse av å uttale seg. Disse kan være offentlige organer, privatpersoner, bedrifter, lag, foreninger og andre. Saken legges samtidig ut til offentlig ettersyn. Da gjøres dokumentene tilgjengelig for hvem som helst. Alle kan gi skriftlige merknader innen en tidsfrist.

Kunngjøringer: Når arbeid med en arealplan eller en større plan starter opp, skal dette kunngjøres offentlig. Det samme gjelder når planen er vedtatt.

Til høring: Oppstart av navnesak 2020/490 Vassheia(n) - Vassøyan i Åfjord kommune 
Forslag til budsjett og økonomiplan er til offentlig ettersyn
Høring: Planstrategi 2020-2023 - forslag (PDF, 4 MB) og Vedtak i planutvalget 21.10.20 (PDF, 208 kB).
Høring: Lokal forskrift om Havneregulativ med bestemmelser og tariff for havner i Åfjord
Høring: Tiltaksplan for spredt avløp
Sandøya III: Revsnes Laks AS søker om å få utvide anlegg for lakseoppdrettLegger ut forslag til fire nye veinavn til offentlig ettersynHøring: Lokal forskrift for utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg (ekstern lenke)

Kontakt

Sverre Fjellheim
Avdelingsingeniør, plan- og byggesak
E-post
Mobil 950 11 129
Servicetorget, rådhuset (sentralbord)
E-post
Telefon 72 51 00 00