Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Temasider

Offentlig ettersyn/høringer (reguleringsplan med mer)

Nedenfor er kunngjøringer og saker til offentlig ettersyn.

Høringer og offentlig ettersyn: Noen saker som skal behandles politisk, sendes "ut på høring" i en begrenset tidsperiode. Da sendes saken til aktører som kan ha interesse av å uttale seg. Disse kan være offentlige organer, privatpersoner, bedrifter, lag, foreninger og andre. Saken legges samtidig ut til offentlig ettersyn. Da gjøres dokumentene tilgjengelig for hvem som helst. Alle kan gi skriftlige merknader innen en tidsfrist.

Kunngjøringer: Når arbeid med en arealplan eller en større plan starter opp, skal dette kunngjøres offentlig. Det samme gjelder når planen er vedtatt.
 

Vedtok ny reguleringsplan for Eian hytte- og boligområde

Vedtok reguleringsplan for fylkesvei 6312 Hellfjord-Roan

Planprogram for kommuneplanens arealdel er til offentlig ettersyn

Kontakt

Rådhus, sentralbord
E-post
Telefon +47 72 51 00 00