Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Temasider

Offentlig ettersyn/høringer (reguleringsplan med mer)

Nedenfor er kunngjøringer og saker til offentlig ettersyn.

Høringer og offentlig ettersyn: Noen saker som skal behandles politisk, sendes "ut på høring" i en begrenset tidsperiode. Da sendes saken til aktører som kan ha interesse av å uttale seg. Disse kan være offentlige organer, privatpersoner, bedrifter, lag, foreninger og andre. Saken legges samtidig ut til offentlig ettersyn. Da gjøres dokumentene tilgjengelig for hvem som helst. Alle kan gi skriftlige merknader innen en tidsfrist.

Kunngjøringer: Når arbeid med en arealplan eller en større plan starter opp, skal dette kunngjøres offentlig. Det samme gjelder når planen er vedtatt.
 

Godkjent plan for Myrahaugen boligområde har klagefrist 19. juli

Vedtok reguleringsplan for Stokkøya hytter og parsellhager

Vedtok mindre endring av reguleringsplan for Måvika

Søker tillatelse til landbasert akvakulturanlegg på Brennholmen

Sluttrapport: Utredningen av skole- og barnehagestruktur er klar

Vedtok planprogram for kommuneplanens samfunnsdel

Vedtok planprogram for kommunedelplan for naturmangfold

Kontakt

Rådhus, sentralbord
E-post
Telefon 72 51 00 00