Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Vedtok løype for snøskuter

Kommunestyret har fastsatt løype for snøskuter. Det er en prøveordning fra 2018 til og med 2020.

Det har i lang tid vært jobbet med å etablere en offentlig løype i Åfjord. Formålet har vært å tilby kjøring i ordnede former. I februar 2018 vedtok kommunestyret en midlertidig forskrift, som gjorde det mulig å realisere planene. Denne forskriften har i etterkant blitt påklaget av Fylkesmannen i Trøndelag. Saken gikk til derfor til Fylkesmannen i Møre og Romsdal, som ble oppnevnt som såkalt settefylkesmann. Behandlingen av klagen førte til endring av forskriften og løypetraséen. Settefylkesmannens vedtak ble stadfestet av Åfjord kommunestyre 25. oktober 2018.
 

Løypa vil gå fra Stjern inn til Botnan. Dette er en prøveordning i tre år. Åfjord Fjellstyre har det praktiske ansvaret for traseen.

Den vedtatte forskriften (med endring) kan du lese her: https://lovdata.no/dokument/LTII/forskrift/2018-10-25-1640

Kommunestyrets vedtak ser du her: Behandling 25.10.18 (PDF, 227 kB)