Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Offentlig ettersyn/høringer (reguleringsplan med mer)

Nedenfor legger vi ut saker til offentlig ettersyn. I tillegg til kunngjøringer. Når en sak er vedtatt, vil kun artikkelen med vedtaket være publisert.

Høringer og offentlig ettersyn: Noen saker som skal behandles politisk, sendes "ut på høring" i en begrenset tidsperiode. Da sendes saken til aktører som kan ha interesse av å uttale seg. Disse kan være offentlige organer, privatpersoner, bedrifter, lag, foreninger og andre. Saken legges samtidig ut til offentlig ettersyn. Da gjøres dokumentene tilgjengelig for hvem som helst. Alle kan gi skriftlige merknader innen en tidsfrist.

Kunngjøringer: Når arbeid med en arealplan eller en større plan starter opp, skal dette kunngjøres offentlig. Det samme gjelder når planen er vedtatt.

Nye forskrifter gjeldende for ny kommune

Sjøareal ved Lauvøya er ute til offentlig ettersyn

Vedtok ny reguleringsplan for Even-Mariaplassen

Vil legge til rette for næring på Brennholmen

Asvika: Ønsker å etablere 10 hytter for utleie, og småbåtanlegg for 25 plass

Ny høringsrunde om Stok(k)sund-navnet

Vedtok reguleringsplan for Tangen - Melan

Vedtok reguleringsplan for Nygård, Tårnes

Kartverket har vedtatt flere navn i Stokksund-området

Kommuneplanens arealdel er vedtatt

 
 

Vedtok reguleringsplan for Skaset II

Har vedtatt reguleringsplan for Liankrysset

Vedtok ny reguleringsplan for Sandstad gård

 
 

Godkjente revidert reguleringsplan for Middagshaugen

Godkjente reguleringsplan for Prestgårdslia

Godkjente revidert reguleringsplan for Lundfjordlia

Godkjent reguleringsendring Ånnvika, Stokksund

Godkjent reguleringsplan, gang- og sykkelvei til Frøneset

Godkjent detaljplan, Stokkhaugen hyttefelt, del 2

Godkjenner omregulering av "Monstad Camping"

Godkjent omregulering, Pervika II

Godkjent detaljplan for naust og småbåtanlegg på Eid

Godkjent reguleringsplan, Sundgården 2

Godkjent detaljplan Skola steinbrudd II

Godkjent områdereguleringsplan for Kirkholmen / Brennholmen industriområde

Kontakt

Sverre Fjellheim
Sverre Fjellheim
Avdelingsingeniør, plan- og byggesak
72 53 23 49
Servicetorget, rådhuset (sentralbord)
72 53 23 00