Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Forvaltningsenhet / Koordinerende enhet

Noen personer trenger flere former for helse- og omsorgshjelp samtidig. Hjelpen kan gis fra ulike instanser. Forvaltningsenheten/Koordinerende enhet sørger for at hjelpen samordnes, slik at den blir best mulig.

Kontakt

Leder: Harriet Larsen
Telefon: 411 23 361
E-post: harriet.larsen@afjord.kommune.no (NB: Ikke send sensitiv informasjon/personlige opplysninger via e-post)
E-melding: saksbehandling pleie og omsorg
 

Hvem kan vi hjelpe?

Har du behov for omfattende hjelp som angår helse og omsorg? En del personlige utfordringer er sammensatte. Det gjør at mange ikke vet hvor de skal henvende seg. I så fall kan du ta kontakt med forvaltningsenheten. Likedan kan andre instanser ta kontakt med oss ved behov.

Vi er kontaktsted for alle som har spørsmål om koordinering av helse – og sosialtjenester. Vi tar imot henvendelser fra brukere, foresatte / pårørende, samt ansatte i og utenfor kommunen. Vi samarbeider også med NAV, Fosen Vekst, spesialisthelsetjenesten og andre offentlige instanser.

Målgruppen vår er personer som står i fare for å ikke kunne ta vare på seg selv, i forbindelse med:

 • at man har fått en lidelse som kan gi langvarige helseutfordringer
 • kronisk lidelse som har endret livssituasjonen

Sentrale oppgaver

Vi skal guide brukeren i det offentlige systemet. Hvor skal vedkommende henvende seg? Hvordan skal han/hun søke om tjenester? Kort oppsummert skal vi blant annet:

 • Sørge for god dialog med brukeren
 • Oppnevne og følge opp en egen koordinator.
 • Utarbeide plan for habilitering og rehabilitering
 • Inkludere familien til brukeren
 • Ha overordnet ansvar for arbeid med Individuell Plan (IP)
 • Være et fast kontaktpunkt på tvers av fag og sektorer. Ivareta behovet for samhandling.

Forvaltningsenheten/Koordinerende enhet består av:

 • Lederen av enheten
 • Avdelingslederen for Helse og familie
 • Fysioterapeut, leder av Friskliv Åfjord og ergoterapeut.
 • Lege, psykisk helse og andre kalles inn ved behov

Ved henvendelse på vegne av andre kreves samtykke.

Henvendelser med personlige opplysninger skal foregå skriftlig, per telefon eller via E-melding. Henvendelsen blir arkivert hos kommunen.

Generell informasjon om tilbudet kan gis per
telefon eller e-post.

Kontakt

Harriet Larsen
Rådgiver, Forvaltningsenheten, Helse og velferd
411 23 361