Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Priser / egenandeler for helse- og velferdstjenester

Prisene vedtas cirka 1. mars hvert år. Årsaken er at de skal tilpasses statlige endringer. Nedenfor er prisene fram til mars 2020.


1. Hjemmehjelp / praktisk bistand / miljøarbeid

Tjenesten tildeles etter enkeltvedtak.

Nedenfor ser du månedlig egenandel for tjenesten. Prisen baseres på husholdningens samlede inntekt. Til venstre i tabellen ser du ulike årsinntekter. Til høyre ser du månedsprisen man må betale, ut fra årsinntekten. NB: Tallene til venstre (årsinntekt) tar utgangspunkt i folketrygdens grunnbeløp (G). Disse endres 1. mai hvert år

Brutto årsinntekt Månedspris
 Inntil 193.766 kroner  Kr. 210,-
 193.766 - 290.649 kroner    Kr 652,-
 290.649 - 387.532 kroner  Kr. 832,-
 387.532 - 484.415 kroner  Kr. 1.305,-
 484.415 kroner og over  Kr 1.669,-


Årsinntekten baseres på den siste tilgjengelige ligningen. Er inntekten vesentlig endret i ettertid, må du opplyse om det i søknaden.

Maksimal timepris for hjemmehjelp / praktisk bistand er 309,90 kroner.

 

2. Leie av trygghetsalarm

Tjenesten tildeles etter enkeltvedtak.

Tilknytningen koster 400 kroner. Dette betales kun en gang.

Leieprisen for trygghetsalarmen er 292 kroner i måneden. Ønsker man å kombinere trygghetsalarm og brannalarm, så er prisen 312 kroner i måneden.

 

3. Andre tjenester

Mat levert hjemme/ middagsombringing: 110 kroner per porsjon, inkludert utkjøring.

Aktivitets- og dagsenteret: 135 kroner per uke, inkludert enkel servering.

Middag på trygdepensjonatet i Stoksund: 95 kroner per porsjon.

Middag på helsesenteret: 95 kroner per porsjon.

«Åges matkasse»: Mat til frokost, middag, ettermiddag og kveld: 4 000 kroner per måned eller 130 kroner per døgn.

 

4. Heldøgns pleie og omsorg

Korttidsopphold: 165 kroner per døgn

Dag- og nattopphold: 85 kroner per dag/natt

Langtidsopphold ved sykehjem: Fradrag for boutgifter gis som hovedregel for tre måneder.

 

5. Støttekontakt / tilsynsfører

Timelønn er 160 kroner. Støttekontakter/tilsynsførere er ikke arbeidstakere i ferielovens betydning. Kommunen dekker derfor ikke feriepenger.

 

6. Avlastningshjem og besøkshjem

Tjenesten følger sentrale veiledende satser for godtgjøring. Arbeidsgodtgjøring blir skattlagt som lønn, men avlastere er ikke arbeidstakere i ferielovens betydning. Kommunen dekker derfor ikke feriepenger.

 

7. Omsorgslønn

Utbetales som vanlig lønn. Den tilsvarer lønn som assistent med 10 års ansiennitet.

 

8. Sosialhjelp

Veiledende satser for økonomisk sosialhjelp beregnes etter Lov om sosiale tjenester i NAV. Barnetrygd skal ikke være med i grunnlaget for beregning av økonomisk sosialhjelp.

 

9. Utleie av lokaler

Pårørenderom koster 500 kroner per døgn. For hele uker er prisen 3.000 kroner. Pårørende til døende pasienter bor gratis.

Utleie av lokaler til private arrangement, privat virksomhet, kurs og lignende er 500 kroner.

 

Om prisene:

Prisene revideres årlig, i forbindelse med behandlingen av budsjettet. Prisene vedtas av kommunestyret. Satsene følger Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester. Grensene for brutto årsinntekt (se punkt 1) endres 1. mai hvert år, da prisene er vedtatt å følge folketrygdens grunnbeløp.

Kontakt

Gunnveig Årbogen Ugedal
Gunnveig Årbogen Ugedal
Fagleder Hjemmebaserte tjenester
72 53 01 47
902 08 901
Fant du det du lette etter?