Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Hjemmetjenester

Hjemmetjenester er tilbud til deg som grunnet sykdom og nedsatt helse trenger praktisk hjelp, trygghetstiltak eller sykepleie.

Her finner du priser/egenbetaling for helse- og velferdstjenester (PDF, 164 kB)

Hvordan få hjelp i hjemmet?

Du som søker må bo eller oppholde deg her i kommunen, og du må bruke søknadsskjema. Det finner du nedenfor, under "Hvordan søke på tjenester?". Søknadsskjema kan også fås ved henvendelse til servicetorget på rådhuset, eller på helsesenteret.

Hvordan søke på tjenester?

Skriv ut og fyll inn skjemaet nedenfor. Har du spørsmål, ta kontakt med hjemmetjenesten (kontaktinformasjon til høyre på siden).

Inntaksteam for pleie- og omsorgstjenestene

Prestgårdshaugen 1

7170 Åfjord

Saksbehandling

Søknadene behandles av Inntaksteamet. Sykepleier eller annet helsepersonell vil foreta hjemmebesøk, for å kartlegge behovet for tjenester. Tjenester tildeles etter enkeltvedtak, fattet av avdelingsleder. I vedtaket går det frem om du har fått tildelt tjenesten eller ikke, og hva tjenesten omfatter.

Det fattes som nevnt enkeltvedtak på tjenesten, som kan påklages.

Klagemulighet

Klage sendes til instansen i kommunen som har behandlet saken. Dersom klagen ikke blir imøtekommet i kommunen, kan det klages til Fylkesmannen. Sistnevnte avgjør klagesaken endelig. Klagefrist er tre uker, etter mottatt melding om vedtak.

Hva kan du forvente av hjemmetjenesten?

 • Hjemmetjenesten er organisert med primærsykepleie. Vi er inndelt i soner, med en gruppeleder samt et team med sykepleier, helsefagarbeidere og assistenter.
   
 • Hjemmetjenesten er en døgnkontinuerlig tjeneste.
   
 • Du vil få beskjed ved endringer i tjenesten.
   
 • Personalet presenterer seg når de kommer på besøk, og skal legitimere seg hvis du ønsker det.
   
 • Hjemmetjenesten kan ikke inngå avtaler om bestemte tidspunkt for besøk.
   
 • Hjemmetjenesten har dessverre ikke anledning til å bistå med vedbæring eller oljepåfylling. Det oppfordres til installasjon av alternative oppvarmingskilder, hvis man ikke lenger er i stand til å bære ved/olje selv, eller har pårørende som hjelper til med dette.
   
 • Hjemmetjenesten kan heller ikke bistå ved tekniske tjenester som skifting av lysrør, sikringer eller innstilling av TV-apparat eller datamaskiner.
   
 • Praktisk bistand utføres kun på hverdager mellom kl.08.00 og 14.00
   

Du kan lese mer om våre enkelttjenester i boksene øverst på denne siden.

Kontakt

Gunnveig Årbogen Ugedal
Gunnveig Årbogen Ugedal
Fagleder Hjemmebaserte tjenester
72 53 01 47
902 08 901
Stoksund Trygdepensjonat
72 53 44 95
Elisabeth Fossum
ANSETTES 01.06.18: Pleie- og omsorgssjef
72 53 01 46
Fant du det du lette etter?