Fysioterapi og ergoterapi (Rehabilitering)

Her finner du informasjon om kommunal og privat fysioterapi, ergoterapi og frisklivssentralen.

Kommunal fysioterapi

Hva inneholder tilbudet?

Tjenesten gis i forbindelse med forebyggende helsearbeid, samt ved behandling av sykdom eller skade. Tjenesten kan blant annet bidra med:

 • fysioterapi på helsestasjon, barnehage og i skolehelsetjenesten (både grunnskole og videregående skole)
   
 • fysioterapi for voksne og eldre, som ikke kan reise til privat fysioterapi med drosje eller egen bil
   
 • fysioterapi ved institusjon
   
 • habilitering og rehabilitering
   
 • formidling av tekniske hjelpemidler
   

Den kommunale fysioterapitjenesten holder til i sokkelen av helsesenteret. Adressen til Åfjord helsesenter er Prestgårdshaugen 3, 7170 Åfjord.

I denne lenken kan du lese om rehabiliteringsopphold på sykehjem

Privat fysioterapi

Har du mottatt en henvisning til fysioterapi fra en lege? Da kan du kontakte en privat fysioterapeut. De kan blant annet bidra med

 • undersøkelser 
   
 • rehabilitering
   
 • behandling 
   
 • utforming og oppfølging av tiltak 
   

Ergoterapi

Hva inneholder tjenesten?

Ergoterapi skal hjelpe deg til å fungere så godt som mulig i hverdagen, når du har problemer med å utføre daglige gjøremål. Årsaker er i så måte alder, funksjonsnedsettelse, sykdom eller skade.

Ergoterapi er en betegnelse for behandling gjennom ulike former for tiltak og aktiviteter. Ergoterapi innebærer blant annet

 • trening av daglige gjøremål og andre ferdigheter
   
 • tilpassing av aktiviteter, for eksempel arbeidsvaner
   
 • tilrettelegging for aktiv fungering i hjem, barnehage eller skole
   
 • kompensering for tapt funksjon med tekniske hjelpemidler
   
 • veiledning, informasjon og undervisning
   
 • tilrettelegging og endring av bolig og eller boligplanlegging
   

Ergoterapitjenesten er hørselskontakt og synskontakt.

Frisklivssentral

Frisklivssentralen er for deg som ønsker å endre levevaner knyttet til fysisk aktivitet, kosthold eller tobakk. Tilbudet er en del av helsetjenesten. Det gis gjennom individuelle samtaler og tilbud basert på grupper. Man trenger ikke å ha en diagnose eller å være syk for å delta.

Lege, annet helsepersonell eller NAV kan henvise deltakere til Frisklivssentralen. Det gjøres gjennom frisklivsresepten. Men man kan også kontakte oss på eget initiativ.

Frisklivsresepten varer i tre måneder. Den starter med en samtale. Der ser vi på muligheter og mål for perioden. Sammen finner vi den oppfølgingen som passer best.

Alle som ønsker hjelp til å endre levevaner kan kontakte oss. Uansett om man ønsker å delta på tilbudene eller ikke. Frisklivssentralen har god oversikt over hva som finnes av tilbud i lokalmiljøet. Vi kan gi deg opplysninger om hvor du kan finne aktiviteter og tilbud i kommunen.