Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en alternativ organisering av personlig og praktisk hjelp. Den gis til mennesker med sterkt nedsatt funksjonsnivå, som har behov for personlig og praktisk bistand. Det gjelder i dagliglivet, både i og utenfor hjemmet. 

Tjenestemottaker må ha sammensatte og omfattende behov for tjenester. Man bør være i stand til å ha rollen som arbeidsleder - det vil si å påta seg ansvar for organisering og innhold i forhold til sine behov. Innenfor timerammene som kommunens vedtak om praktisk- og /eller personlig bistand angir, kan tjenestemottaker styre hvem han/hun vil ha som assistent(er). Tjenestemottaker bestemmer i prinsippet selv hvor og til hvilke tider hjelpen skal gis.

Tjenestemottaker kan i tillegg til BPA, motta hjemmesykepleie og nattjeneste.

Kommunen fatter vedtaket, når det gjelder tildeling av tjenesten. Kommunen bestemmer om den ønsker å kjøpe denne tjenesten fra private tilbydere, eller inneha arbeidsgiveransvaret selv.

Hvem kan søke?

Alle som bor i kommunen, og som har omfattende behov for hjelp til å mestre dagliglivet. Tjenestemottaker bør være i stand til å være arbeidsleder. I noen tilfeller er mottakeren, helt eller delvis, ikke i stand til å være arbeidsleder selv. Da kan noen i mottakerens nettverk ha denne funksjonen, når mottakeren selv ønsker det

Tjenestemottaker bør ha egeninnsikt, samt inneha ressurser til et aktivt liv i og utenfor boligen.

Hvordan få tjenesten?

Nærmere opplysninger om tjenesten fås ved henvendelse til fagleder for hjemmebaserte tjenester (se kontaktinformasjon oppe til høyre på denne siden). Nedenfor finner du søknadsskjema:

Søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester (PDF, 51 kB)

Send søknaden til Inntaksteam for pleie- og omsorgstjenester, Prestgårdshaugen 1, 7170 Åfjord

Det fattes enkeltvedtak på tjenesten. Enkeltvedtak kan påklages

Hva koster tjenesten?

Månedlig egenandel er den samme som for praktisk bistand/hjemmehjelp (se skjema nedenfor). Prisen baseres på husholdningens samlede inntekt. Til venstre i tabellen ser du ulike årsinntekter. Til høyre ser du månedsprisen man må betale, justert etter årsinntekten.

Brutto årsinntekt Månedspris
Egenandel hjemmehjelp
Inntil 187.268 kroner Kr. 205,-
187.268 - 280.902 kroner Kr. 633,-
280.902 - 374.536 kroner Kr. 808,-
374.536 - 468.170 kroner Kr. 1.267,-
468.170 kroner og over Kr. 1.621,-

Kontakt

Gunnveig Årbogen Ugedal
Gunnveig Årbogen Ugedal
Fagleder Hjemmebaserte tjenester
72 53 01 47
902 08 901
Fant du det du lette etter?