Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Temasider

Aktivitetsenheten / Dagsenter

Aktivitetsenheten skal være et sosialt treffsted. Her er det mulighet til å drive med ulike aktiviteter. Det skal legges til rette for størst mulig mestring og egenaktivitet.

Tilbudet er ifølge loven ikke en rettighet, men Åfjord kommune har vedtatt kriterier for tildelingen.

Målgruppe

Eldre og / eller mennesker med psykiske og / eller fysiske funksjonshemminger, som har behov for å bryte en isolert tilværelse.

Målgruppen for dagopphold kan få tilbudet sitt organisert ved Aktivitetsenheten.

Kriterier

  • Tilbud i Aktivitetsenheten innvilges eldre som ikke har mulighet for å oppsøke sosiale arenaer. Enten på grunn av fysiske eller psykiske begrensninger.

  • Brukeren må selv kunne fungere i og nyttiggjøre seg av sosialt fellesskap med andre. Man må ha et ønske om et tilrettelagt aktiviseringstilbud, der egne ressurser og egenaktivitet står sentralt.
     
  • Tilbud i Aktivitetsenheten skal forebygge sosial isolasjon, og gi en meningsfylt hverdag.

Tilbud gis ved:

  • Stoksund Trygdepensjonat

  • Åfjord Helsesenter, Aktivitetsenheten

  • I enkelttilfeller kan tilbudet gis i brukerens eget hjem.

Søknad

Trykk her for å søke på helse- og omsorgstjenester

Vedtak

Aktivitetstilbudet kan innvilges fra en til fem dager i uka. Tilbudet avhenger av årsaken til behovet, samt kapasiteten ved Aktivitetsenheten.

Søknad om aktivitetstilbud behandles i Forvaltningsenheten.

Forvaltningslovens regler for saksbehandling gjelder.

Vederlag

Vederlag fastsettes av kommunestyret, og er ment å dekke utgifter i forbindelse med oppholdet. Vederlag om dagopphold fattes etter gjeldende lover og forskrifter.

I 2023 er prisen per uke 164 kroner.

Trykk her for priser/egenandeler på helse- og omsorgstjenester