Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Temasider

Skjermet enhet

Skjermet enhet er et tilbud for en del mennesker med demens, eller for den som kommer fra et opphold med observasjon. Tilbudet er en del av det ordinære sykehjemmet.

Skjermet enhet skal være et bo- og behandlingstilbud til den som trenger langvarig, bevisst og stabil innsats for å fungere optimalt.

Kriteriene for opphold i skjermet enhet er retningsgivende. De skal brukes før vedtak fattes i Inntaksteamet for pleie- og omsorgstjenestene. Det er kommunen som vurderer hjelpetiltaket. Det skjer i samråd med bruker og pårørende.

Tilbud

 • En aktiv hverdag som for eksempel gå tur og delta på utflukter.
   
 • Delta i å stelle til måltider, bake og andre daglige oppgaver.
   
 • Erindring hvor det samtales om ting de tidligere var opptatt av.
   
 • Ivareta hobbyer som håndarbeid, sang og musikk, trim, dans, spill, leseaktiviteter, hagearbeid med mer.
   
 • Aktiviteter som er knyttet til årstider. Blant annet i sansehagen, med såing, plantestell med mer
   

Kriterier

 • Brukeren skal ha gjennomgått en medisinsk/geriatrisk vurdering, og ha fått diagnosen demens, eller komme for et observasjonsopphold.
   
 • Den fysiske, psykiske og sosiale tilstanden skal være vurdert til å kunne vedlikeholdes, muligens også forbedres.
   
 • Brukeren må ikke ha for store fysiske handikap.
   
 • Brukeren har utfordrende adferd.
   
 • Brukeren har tendes til å forlate boformen, uten å være i stand til å ta vare på seg selv eller finne veien tilbake.
   

Brukernes tilstand vurderes hele tiden, med tanke på nytten av tilbudene. Om kriteriene for opphold ikke lenger er til stede, må brukeren flyttes til pleie-enheten. Før flytting skjer, skal saken behandles i Inntaksteamet for pleie- og omsorgstjenestene. Det får pårørende informasjon om så tidlig som mulig.

Her finner du søknadsskjema for tjenester innen pleie og omsorg (PDF, 112 kB)

Søknad sendes til: Inntaksteam for pleie- og omsorstjenestene, Prestgårdshaugen 3, 7170 Åfjord

Vedtak

Før et vedtak fattes, drøftes opphold i skjermet enhet i Forvaltningsenheten. Der drøftes også utflytting til hjemmet eller overflytting til pleieenheten.

Vedtaket fattes av avdelingslederen for institusjonstjenesten. Vedtaket kan klages på.

Klagerett Pasient‐ og brukerrettighetsloven § 7‐2

Vederlag for oppholdet

Vederlag regnes ut etter gjeldende lover og forskrifter. Det betales til kommunen med trekk i trygdeytelsen.