Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Temasider

Langtidsopphold

Langtidsopphold er et tilbud til personer med et varig behov for pleie og omsorg. Behovet er omfattende og for hele døgnet. Dette behovet kan ikke oppfylles nok i eget hjem, eller i en tilpasset bolig.

Hvordan få tjenesten?

Den tildeles etter at følgende er vurdert og / eller utprøvd:

 • Tiltak i hjemmet. For eksempel praktisk bistand, hjemmesykepleie og trygghetsalarm. Samt tilrettelegging av bolig med mer
   
 • Besøk med vurdering og kartlegging av behovet (Iplos- registrering)
   
 • Tiltak utenfor hjemmet. For eksempel dagplass, avlastning og opphold over kort tid.

Plass på institusjon er noen ganger riktig omsorgsløsning, uten å prøve tiltakene over.

Tildeling av langtidsopphold i sykehjem skjer i samråd med bruker og nær familie.


Hva inkluderes i tilbudet?

 • 24-timers tilsyn, medisinsk behandling, pleie og omsorg
   
 • Sykepleietjeneste etter faglig vurdering. Og i samråd med bruker, eventuelt pårørende
   
 • Aktivisering i eller utenfor avdelingen: Kulturtilbud, hårpleie og tilbud til tannhelse. Samt prestetjeneste og diakon
   
 • Mulighet for å bevare et skjermet privatliv, integritet og selvstendighet i hverdagen.
   
 • Ergo- og fysioterapi etter faglig vurdering
   
 • Tilsynslege er medisinsk, faglig ansvarlig 


Søknad

Søknadskjema for tjenester innen helse og omsorg (PDF, 112 kB)

Søknad om plass sendes til:

Forvaltningsenheten for pleie- og omsorgstjenestene
Prestgårdshaugen 3
7170 Åfjord

Vederlag for oppholdet

Vedtak om vederlag fattes av avdelingslederen for institusjonstjenesten. Vedtaket gis skriftlig. Det kan klages på. Vederlag regnes ut etter gjeldende lover og forskrifter. Vederlaget betales til kommunen med trekk i trygdeytelsen.

Vedtak

Kriteriene for langtids døgnopphold er retningsgivende før vedtaket fattes. Det gjøres av Forvaltningsenheten.

Langtidsopphold drøftes i Forvaltningsenheten.

Vedtak fattes av avdelingslederen for sykehjemmet.