Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Temasider

Korttidsopphold

Ved behov kan man bo på sykehjemmet for en kortere periode.

Folk er samlet og har det fint. - Klikk for stort bildeTilbud

 • Kan tildeles som en fast, rullerende ordning. Det vil si jevnlige opphold over kort tid. De kan tildeles for personer som trenger omsorg, samt er i en familiesituasjon hvor pårørende har daglig omsorg og tilsyn.

 • Kan kombineres med pårørendes ferie eller fritid. Det må skje i samråd med Inntaksteamet for pleie- og omsorgstjenester. Oppholdet må tilpasses de øvrige som har behov for tilsvarende ordning.

Kriterier

Kriteriene for korttids døgnopphold er retningsgivende, før vedtak fattes i Inntaksteamet for pleie- og omsorgstjenestene.

Punkt 1 og ett eller flere av kriteriene under punkt 2 må være oppfylt før vedtak blir innvilget:

1. Det må foreligge et uttrykt ønske om korttidsopphold. Det kan gis både skriftlig og muntlig. Enten fra personen selv, eller den som representerer vedkommende.

2. Personen må ha behov for tilsyn, behandling og/eller hjelp hele døgnet, på grunn av:

 • rehabilitering / opptrening

 • etterbehandling etter opphold på sykehus

 • medisinsk behandling og korttidspleie for kronisk syke, samt personer med komplekse og sammensatte behov.

 • utredning og observasjon

 • medisinsk behandling og pleie ved akutt og/eller midlertidig sykdom.

 • intensivert behandling

 • angst og uttrygghet, som medfører betydelig redusert evne til å fungere i hverdagen

 • alvorlig mental svikt

 • pleie og omsorg ved livets slutt


Søknad

Søknadsskjema for tjenester innen helse og omsorg (PDF, 112 kB)

Søknad om plass sendes til:

Forvaltningsenheten for pleie og omsorgstjenestene
Prestgårdshaugen 3
7170 Åfjord

Vedtak

Korttidsopphold drøftes i Forvaltningsenheten. Vedtaket fattes av avdelingslederen for sykehjemmet.

Man kan klage på vedtaket.

Vederlag for oppholdet

Vederlag beregnes etter gjeldende lover og forskrifter. Døgnpris i inntil 60 dager per år.

Prisen er 180 kroner per døgn.