Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Temasider

Dag- og nattopphold

Målet for dagopphold er å forebygge funksjonssvikt til eldre som bor hjemme. Målgruppen for nattopphold er personer som bor alene, og som trenger spesiell bistand eller tilsyn om natten.

Vedtak om korttids døgnopphold baseres på kriteriene nedenfor. Vedtaket fattes i Inntaksteamet for pleie- og omsorgstjenestene. Det er kommunen som velger hjelpetiltak. Det skjer i samråd med bruker og pårørende.


Nattopphold kan tilbys til

 • personer som bor alene, og som har behov for spesiell bistand/tilsyn om natten.
   
 • pårørende som trenger søvn og hvile, for å klare omsorgsoppgavene resten av døgnet
   

Kriterier

Dagopphold kan innvilges til hjemmeboende eldre som:

 • har behov for aktivisering og fellesskap
   
 • har behov for dagtilbud på grunn av at pårørende er i arbeid, eller har behov for avlastning
   
 • har behov for å komme seg ut fra en isolert tilværelse i hjemmet.
   
 • på grunn av fysisk eller psykisk funksjonssvikt ikke har nytte av tilbud i Aktivitetsenheten. 


Varighet

Tilbudet gis etter vedtak for kortere eller lengre perioder etter behov.

Søknad
 

Skjema for å søke på tjenester innen helse og omsorg (PDF, 112 kB)

Søknad sendes til Forvaltningsenheten for pleie- og omsorgstjenestene, Prestgårdshaugen 3, 7170 Åfjord.
 

Vederlag

Vederlag beregnes etter gjeldende lover og forskrifter.

Vedtak

Det er ansvarshavende sykepleier som tar avgjørelsen. Akutt innleggelse kan skje hele døgnet og alle dager. Men akutt innleggelse på nattestid eller helg bør vurderes spesielt nøye.

Vedtak fattes i ettertid ved varighet over 14 dager av avdelingsleder for institusjonstjenesten. Vedtaket gis skriftlig. Det kan klages på.

Pris

Pris er 100 kroner per dag/natt.