Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Temasider

Avlastningsopphold

Tilbudet skal gi avlastning fra daglige omsorgsoppgaver. Avlastning skal gi den som yter omsorgen nødvendig hvile, ferie og fritid.

Kriteriene for avlastningsopphold er retningsgivende. Vedtak fattes i Inntaksteamet for pleie- og omsorgstjenestene. Det er kommunen som velger hjelpetiltak. Det skjer i samråd med brukeren.

Tilbud

  • Avlastning i institusjon kan tildeles for inntil to uker av gangen.
     
  • Avlastning i institusjon kan tildeles som en fast, rullerende ordning for pårørende. De må ha omfattende daglig omsorg og tilsyn.
     
  • Omfanget avgjøres ut fra det faktiske behovet.

Avlastning kan kombineres med pårørendes ferie eller fritid. Det må skje i samråd med inntaksteamet. Samt tilpasses de øvrige som har behov for tilsvarende ordning.

Kriterier

For å få innvilget vedtak om avlastningsopphold ved sykehjemmet, kreves det at:

  • Ektefelle eller andre personer uten omsorgsplikt, har særlig tyngende omsorgsoppgaver i hjemmet.

Tiltaket blir vurdert opp mot muligheter for avlastning i hjemmet til brukeren. Dette administreres av hjemmetjenesten.

Søknad

Vedtak

Avlastningsopphold drøftes i Forvaltningsenheten. Vedtaket om avlastning i institusjon fattes av avdelingslederen for institusjonstjenesten.

Vederlag

Det kreves ikke vederlag fra mottaker av tjenesten.