Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Temasider

Stoksund Trygdepensjonat

Trygdepensjonatet på Revsnes tilbyr omsorgsboliger / trygdeboliger.

Telefon: 911 11 145

Adresse: Revsneskleiva 28, 7177 Revsnes

Kommunen har omsorgsboliger i sentrum og på Revsnes. Disse er tilrettelagt, slik at beboeren kan motta heldøgns omsorg etter behov. Boligen er beboerens eget hjem. Man betaler også leie når man bor der.

Hvem kan søke?

Alle som bor og oppholder seg i kommunen, og mener de fyller kriteriene for å få en slik bolig. Fortell oss om behovene dine. Vi vil vurdere søknaden etter en individuell kartlegging.

Boligene forbeholdes personer med ekstra behov for en spesielt tilpasset bolig. Målet er å utsette, hindre eller erstatte flytting til institusjon.

Boligene skal tildeles den som ut fra fysiske, psykiske og sosiale forhold har størst behov for en slik boform.  

Ønske om en lettstelt liten bolig, eller at en er oppsagt fra nåværende bolig, er ikke et kriterium i seg selv for å få tildelt omsorgsbolig.

Du kan henvende deg til kommunen, for å få hjelp til å søke om tilpasset bolig. Eller du kan be andre hjelpe deg, hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Hvordan få tjenesten?

Hvis du fyller kriteriene for tildeling av bolig, og det ikke er ledig bolig, vil søkeren bli satt på venteliste. Den blir satt opp i prioritert rekkefølge. Det skjer ved hver tildeling av boliger.

Vil du vite mer? Ta kontakt med avdelingslederen for hjemmetjenesten. Kontaktinformasjon finner du oppe til høyre på siden. Nedenfor ligger lenke til skjemaet for å søke:

Søknadsskjema for tjenester innen helse og omsorg (PDF, 112 kB)

Send søknaden til Forvaltningsenheten for pleie- og omsorgstjenester, Prestgårdshaugen 1, 7170 Åfjord

Vedtaket gis skriftlig. Det kan klages på.

Hva koster tjenesten?

Boligene koster fra rundt 3.500 kroner til cirka 8.000 kroner per måned.

Prisene på boligene varierer. Blant annet ut fra størrelse på leilighetene, om strøm er inkludert med mer.

Kontakt

Stoksund Trygdepensjonat
Telefon 911 11 145
Gunnveig Årbogen Ugedal
Enhetsleder Hjemmetjenester
E-post
Mobil 902 08 901