Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Temasider

Rehabilitering

Her finner du tilbud fra fysioterapeut, ergoterapeut, kiropraktor og frisklivssentral.

Kommunal fysioterapi

Tjenesten inngår som en del av det kommunale helsetilbudet. Den gis i forbindelse med forebyggende helsearbeid. Samt ved behandling av sykdom eller skade. Tjenesten kan blant annet bidra med:

 • fysioterapi på helsestasjon, barnehage og i skolehelsetjenesten (både grunnskole og videregående skole)
   
 • fysioterapi for voksne og eldre, som ikke kan reise til privat fysioterapi med drosje eller egen bil
   
 • fysioterapi ved institusjon
   
 • habilitering og rehabilitering
   
 • formidling av tekniske hjelpemidler
   

Den kommunale fysioterapitjenesten holder til i sokkelen av helsesenteret. Adressen til Åfjord helsesenter er Prestgårdshaugen 3, 7170 Åfjord.

Privat fysioterapi

Har du mottatt en henvisning til fysioterapi fra en lege? Da kan du kontakte en privat fysioterapeut. Da får du en time til vurdering. Tjenesten inngår som en del av kommunens helsetilbud. Den gis i forbindelse med forebyggende helsearbeid. Likedan ved behandling av sykdom eller skade. Tjenesten kan blant annet bidra med:

 • undersøkelser 
   
 • rehabilitering
   
 • behandling 
   
 • utforming og oppfølging av tiltak 
   

Ergoterapi

Ergoterapi skal hjelpe deg til å fungere så godt som mulig i hverdagen, når du har problemer med å utføre daglige gjøremål. Årsaker er i så måte alder, funksjonsnedsettelse, sykdom eller skade.

Ergoterapi er en betegnelse for behandling gjennom ulike former for tiltak og aktiviteter. Ergoterapi innebærer blant annet:

 • Trening av daglige gjøremål og andre ferdigheter
   
 • Tilpassing av aktiviteter, for eksempel arbeidsvaner
   
 • Tilrettelegging for aktiv fungering i hjem, barnehage eller skole
   
 • Kompensering for tapt funksjon med tekniske hjelpemidler
   
 • Veiledning, informasjon og undervisning
   
 • Tilrettelegging og endring av bolig og eller boligplanlegging
   

Ergoterapitjenesten er hørselskontakt og synskontakt.

Kiropraktikk

Kiropraktikk brukes til skjelett, muskel og nervesystem. Det brukes både forebyggende eller når en skade har oppstått. Det er ikke nødvendig med en henvisning fra fastlegen. Men henvisning kan gjøre eventuell kommunikasjon mellom kiropraktoren og legen lettere.

Dette er et privat tilbud. Helseøkonomiforvaltningen gir stønad. Men det meste må man betale selv. Kiropraktoren kan bidra med blant annet:

 • Veiledning og informasjon
   
 • Behandling
   
 • Rehabilitering
   
 • Henvisning til bildediagnostikk og bildediagnostisk vurdering
   
 • Henvisning til legefaglig spesialist og fysioterapi
   
 • Undersøkelse og diagnostikk
   
 • Sykmeldinger opp til tolv uker

Frisklivssentral

Frisklivssentralen er for deg som ønsker å endre levevaner knyttet til fysisk aktivitet, kosthold eller tobakk. Tilbudet er en del av helsetjenesten. Det gis gjennom individuelle samtaler og tilbud basert på grupper. Man trenger ikke å ha en diagnose eller å være syk for å delta.

Lege, annet helsepersonell eller NAV kan henvise deltakere til Frisklivssentralen. Det gjøres gjennom frisklivsresepten. Men man kan også kontakte oss på eget initiativ.

Frisklivsresepten varer i tre måneder. Den starter med en samtale. Der ser vi på muligheter og mål for perioden. Sammen finner vi den oppfølgingen som passer best.

Alle som ønsker hjelp til å endre levevaner kan kontakte oss. Uansett om man ønsker å delta på tilbudene eller ikke. Frisklivssentralen har god oversikt over hva som finnes av tilbud i lokalmiljøet. Vi kan gi deg opplysninger om hvor du kan finne aktiviteter og tilbud i kommunen.

Kontakt

Vegard Strøm
Kommunal fysioterapeut, ambulerende
E-post
Karin Dokset
Ergoterapeut, kommunal
E-post
Åfjord frisklivssentral
Telefon +47 72 53 01 07
Liv Harbak
Fosen Kiropraktorklinikk
Telefon +47 72 90 90 20
Siw Jensen
Fysioterapeut
E-post
Linda Strøm Nilssen
Fysioterapeut, Helsesenter
E-post
Barbro Amrud Nilsen
Fysioterapeut
E-post
Emma Kristine Tårnes
Ergoterapeut
E-post
Åfjord fysioterapi
Privat fysioterapi
Telefon +47 72 53 41 10
Gunn Karlsaune
Enhetsleder Helse og familie
E-post