Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Temasider

Rask psykisk helsehjelp

Dette er et lavterskeltilbud for deg med angst og / eller depresjon.

Hvordan kontakte oss/bestille time

Rask psykisk helsehjelp kan bestilles på følgende måter:

  • Via appen HelsaMi på mobiltelefon. Dersom du trenger hjelp med å bestille time i HelsaMi kan du gå til Helseplattformens hjelpeside.
     
  • Via nettsiden til HelsaMi. Trykk på "Bestill kartleggingssamtale" via Fosen Helse IKS sin hjemmeside.
     
  • Via telefon 979 696 20. Man trenger ikke å oppgi mer enn navn, telefonnummer og bostedskommune i den første telefonkontakten.

Hvem er rask psykisk helsehjelp for?

Rask psykisk helsehjelp er et tilbud til alle de som sliter med depresjon og / eller angstlidelser av lett til moderat grad. Eventuelt med søvnproblemer i tillegg. Tilbudet omfatter ikke akutte eller tunge psykiske lidelser.
Angst og depresjon er en vesentlig årsak til sykefravær og redusert livskvalitet. Målet er å gi et tilbud innen én til to uker, slik at problemene ikke utvikler seg.
Tilbudet er gratis. Du trenger ikke henvisning fra lege.

Hva er depresjon?

Sentrale symptomer er blant annet senket stemningsleie, nedtrykthet og tap av glede. Eller mindre interesse for aktiviteter eller andre mennesker og nedsatt energi. Man kan også oppleve svekket selvfølelse, tanker om død og konsentrasjonsvansker. Samt økt irritabilitet eller følelse av håpløshet.

Hva er angst?

Angstlidelser er en samlebetegnelse for tilstander hvor hovedsymptomet er angst. Enten forbundet med bestemte objekter eller situasjoner, eller i en mer ubestemt form preget av vedvarende bekymringer. Panikkangst karakteriseres av plutselige angstanfall. Angst innebærer ofte symptomer som tretthet, uro, irritabilitet og hodepine. Samt muskelspenninger, pustevansker, skjelvinger, svetting og søvnløshet. Angst og depresjon opptrer ofte sammen.

Når bør du be om hjelp?

Når du har plager som vedvarer over et par uker. Og som går utover trivsel, daglige gjøremål, læring, eller sosial og yrkesmessig fungering.

Hva slags behandling får du?

Behandlingen baserer seg på kognitiv terapi. Det er en godt dokumentert behandlingsmetode for psykiske lidelser.
Tilbudet vil variere ut fra den enkeltes behov. Det kan være veiledet selvhjelp eller gruppetilbud. Eller mer tradisjonell psykoterapi/samtaleterapi med relativt kort varighet. Personer som har behov for mer langvarig terapi blir henvist videre.

Hvem og hvor er vi?

Senteret på Fosen har kontorer i Åfjord, Ørland og Bjugn. Vi er fem behandlere med minimum treårig høyskoleutdanning i helse- og sosialfag. Samt opplæring i kognitiv terapi. Det er psykologspesialist tilknyttet teamet.

Fosen er en av tolv piloter som har Rask psykisk helsehjelp.

Rask psykisk helsehjelp bygger på den britiske modellen IAPT: Improving Access to Psychological Therapies.

Kontakt

timebestilling Rask psykisk helsehjelp
Mobil 97 96 96 20
prosjektinformasjon Rask psykisk helsehjelp
E-post
Mobil 90 01 13 80
Gunn Karlsaune
Enhetsleder Helse og familie
E-post
Mobil 99 25 11 08