Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Temasider

Trygghetsalarm / Trygghetspakke

Trygghetsalarm gir ekstra sikkerhet til eldre og uføre.

Alarmen kobles til telefonnettet, og går direkte til alarmmottaket. Kvalifisert helsepersonell bemanner alarmsentralen 24 timer i døgnet. Alarmen bæres på kroppen som «smykkesender» eller «klokkesender». Alarmen skal brukes ved akutte behov, der telefon ikke er et alternativ.

Det er ikke en forutsetning at man har fasttelefon, analog linje. Det kan også monteres med GSM-alarm.

Vedkommende må være orientert for tid og sted. Samt være i stand til å bruke alarmen etter hensikten.

Hvem kan søke?

Alle som bor eller oppholder seg i kommunen, og er utrygghet som følge av:

  • Kronisk sykdom, som medfører nedsatt førlighet og høy risiko for fall
     
  • Sterkt bevegelshemmede, som rullestolbrukere
     
  • Angst for å være alene
Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke. Eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.
 

Hvordan få tjenesten?

Hjemmetjenesten utplasserer trygghetsalarmer, og kan gi bistand ved utløst alarm. Tjenesten utfører tilsyn med alarmen, og kontaktes ved tekniske problem.

Nærmere opplysninger fås hos faglederen for hjemmebaserte tjenester. Du finner kontaktinformasjon oppe til høyre på siden. Skjema for å søke med finner du nedenfor.

Her finner du søknadsskjema for tjenester innen helse og omsorg (PDF, 112 kB)

Send søknaden til Forvaltningsenheten for pleie- og omsorgstjenester, Prestgårdshaugen 1, 7170 Åfjord

Vedtaket gis skriftlig. Det kan klages på.

Hva koster det?

Tilknytningen koster 400 kroner. Dette betales kun en gang.
Leiepris for alarmen er 316 kroner i måneden.
Hvis trygghetsalarmen er erstatning for pleie- og omsorgstjeneste, skal den være gratis.

Egenandelen for trygghetsalarm er den kostnaden kommunen betaler for leie per alarm.

Nedenfor finner du satser for alle kommunens tjenester innen helse og velferd:

Priser for tjenester innen helse og velferd

Kontakt

Gunnveig Årbogen Ugedal
Enhetsleder Hjemmetjenester
E-post
Mobil 902 08 901
Rita Sandmo Møllevik
Enhetsleder Pleie og omsorg, Roan
E-post
Mobil 918 43 774