Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Temasider

Oppfølging / Habilitering

Miljøarbeid gis til mennesker som grunnet ulike psykiske eller fysiske utfordringer har vansker med å mestre dagliglivet.

Musikk og sang. - Klikk for stort bildeTjenesten kan omfatte

 • Bo-veiledning og tett oppfølging i daglige aktiviteter
   
 • Heldøgns helse- og omsorgstjenester i tilpasset bolig
   
 • Miljøarbeid – vi bidrar til å skape et trygt miljø, som fremmer trivsel
   
 • Veiledning, motivering eller eventuelt hjelp til praktiske gjøremål
   
 • Samtale, veiledning og støtte
   
 • Hjelp til strukturering av hverdagen
   
 • Koordinering av brukers tjenestetilbud
   
 • Miljøterapeutisk arbeid
   
 • Hjelp til administrering av medisiner


Hvor finner du oss?

Bo- og oppfølgingstjenesten har base ved bofelleskapet ved Vassneset.

Hvem kan søke?

Alle som bor eller oppholder seg i kommunen. Man må ha vansker med å mestre dagliglivet, som følge av psykiske og fysiske utfordringer. Fortell oss om behovene dine, og vi vurderer søknaden etter en individuell kartlegging.

Hvordan få tjenesten?

Nærmere opplysninger fås hos hjemmetjenesten. Kontaktinformasjon finner du oppe til høyre på siden.

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke. Eller du kan be andre hjelpe deg, hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt. Skjema for å søke finner du nedenfor:

Søknadsskjema for tjenester innen helse og omsorg (PDF, 112 kB)

Send søknaden til: 

Forvaltningsenheten for pleie- og omsorgstjenester, Prestgårdshaugen 1, Åfjord Helsesenter, 7170 Åfjord

Vedtaket gis skriftlig. Det kan klages på.

Kontakt

Gunnveig Årbogen Ugedal
Enhetsleder Hjemmetjenester
E-post
Mobil 902 08 901
Rita Sandmo Møllevik
Enhetsleder Pleie og omsorg, Roan
E-post
Mobil 918 43 774