Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Temasider

Omsorgslønn

Omsorgslønn er lønn til pårørende eller frivillige, som har omsorg for personer med stort omsorgsbehov. Denne omsorgen gis på grunn av alder, funksjonshemming eller sykdom.

Omsorgslønn er en påskjønnelse for særlig tyngende omsorgsarbeid. For å få vedtak om omsorgslønn, må det først være søkt hjelpestønad for den som trenger omsorgen. Hjelpestønad er en trygd som det søkes på hos NAV.

Omsorgslønn er ikke en rett, på lik linje med andre tjenester etter Helse- og omsorgstjenesteloven. Men kommunen er samtidig pålagt å ha en slik ordning.

Innhold i tjenesten

Omsorgslønn er et økonomisk bidrag til den som utøver arbeidet. Lønnen opphører umiddelbart, og uten oppsigelse, når den omsorgstrengendes behov blir borte. Likedan når vedkommende legges inn på sykehus eller institusjon.

Hvem kan søke?

Alle som bor i kommunen, og som har et særlig tyngende omsorgsarbeid over tid. I søknaden forteller du oss om behovene dine. Kommunen vurderer søknaden etter en individuell kartlegging.

Momenter som tas i betraktning:

  • om du arbeider mange timer per måned med omsorgsarbeid
     
  • om omsorgsarbeidet er mer fysisk eller psykisk belastende enn vanlig
     
  • om omsorgsarbeidet innebærer mye nattarbeid, eller avbrudd i nattesøvnen
     
  • om omsorgsarbeidet fører til sosial isolasjon og mangel på fritid


Hvordan få tjenesten?

Nærmere opplysninger fås hos hjemmetjenesten. Kontaktinformasjon finner du oppe til høyre på denne siden.

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om omsorgslønn. Eller du kan be andre hjelpe deg, hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Omsorgsarbeidet må ha et visst omfang, for at det skal bli vurdert som særlig tyngende, jf. Rundskriv nr. I-42/98. Søknadsskjemaet finner du nedenfor:

Søknadsskjema for tjenester innen helse og omsorg (PDF, 112 kB)

Send  søknaden til:  

Forvaltningsenheten for pleie- og omsorgstjenester, Prestgårdshaugen 1 , 7170 Åfjord

Vedtaket gis skriftlig. Det kan klages på.

Kontakt

Gunnveig Årbogen Ugedal
Enhetsleder Hjemmetjenester
E-post
Mobil 902 08 901
Rita Sandmo Møllevik
Enhetsleder Pleie og omsorg, Roan
E-post
Mobil 918 43 774