Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Temasider

Omsorgsbolig / Trygdebolig / Eldrebolig

En omsorgsbolig er en bolig som er tilpasset bevegelseshemmede. 

En dame blir trillet i rullestol. - Klikk for stort bildeBoligen er tilrettelagt. Slik kan beboeren motta omsorg hele døgnet, når det er behov. Boligen er beboerens eget hjem. Man betaler for husleie.

Hvem kan søke?

Alle som bor og oppholder seg i kommunen, og mener de fyller kriteriene for tildeling. Fortell oss om behovene dine. Vi vil vurdere søknaden etter en individuell kartlegging.

Boligene er forbeholdt personer med ekstra behov for en spesielt tilpasset bolig. Målet er å utsette, hindre eller erstatte flytting til institusjon.

Boligene tildeles den som ut fra fysiske, psykiske og sosiale forhold har størst behov for en slik boform.  

Ønske om en lettstelt liten bolig, eller at en er oppsagt fra nåværende bolig, er ikke et kriterium i seg selv for å få tildelt omsorgsbolig.

Du kan henvende deg til kommunen, for å få hjelp til å søke om tilpasset bolig. Eller du kan be andre hjelpe deg, hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Hvordan få tjenesten?

Hvis du fyller kriteriene for tildeling av bolig, og det ikke er ledig bolig, vil vedkommende søker bli satt på venteliste. Den blir satt opp i prioritert rekkefølge ved hver tildeling av boliger.

Nærmere opplysninger fås hos fagleder for hjemmebaserte tjenester. Kontaktinformasjon finner du oppe til høyre på siden. Nedenfor ligger lenke til søknadsskjemaet:

Send søknaden til Forvaltningsenheten for pleie- og omsorgstjenester, Prestgårdshaugen 1, 7170 Åfjord.

Vedtaket gis skriftlig. Det kan klages på.

Hva koster tjenesten?

Boligene koster fra rundt 3.500 kroner til cirka 8.000 kroner i måneden.

Leieprisene varierer ut fra blant annet størrelse på leilighetene, hvorvidt strøm er inkludert med mer.

Kontakt

Gunnveig Årbogen Ugedal
Enhetsleder Hjemmetjenester
E-post
Mobil 902 08 901
Rita Sandmo Møllevik
Enhetsleder Pleie og omsorg, Roan
E-post
Mobil 918 43 774