Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Temasider

Korttidsopphold i omsorgsleilighet

Tilbudet gis for inntil tre uker av gangen.

Tilbud

 • I ferietiden gis tilbudet for inntil to uker, mot inntil tre uker for resten av året.
   
 • Kan tildeles som en fast, rullerende ordning. Det vil si jevnlige opphold over kort tid. De kan tildeles for personer som trenger omsorg, samt er i en familiesituasjon hvor pårørende har daglig omsorg og tilsyn.

 • Kan kombineres med pårørendes ferie eller fritid. Det må skje i samråd med Inntaksteamet for pleie- og omsorgstjenester. Oppholdet må tilpasses de øvrige som har behov for tilsvarende ordning.

Kriterier

Kriteriene for korttids døgnopphold er retningsgivende, før vedtak fattes i Inntaksteamet.

Punkt 1 og ett eller flere av kriteriene under punkt 2 må være oppfylt før vedtak blir innvilget:

1. Det må gis et uttrykt ønske om korttidsopphold. Det kan gjøres både skriftlig og muntlig. Enten fra personen selv, eller den som representerer vedkommende.

2. Personen må ha behov for tilsyn, behandling og/eller hjelp hele døgnet, på grunn av:

 • rehabilitering / opptrening

 • etterbehandling etter sykehusopphold

 • medisinsk behandling og korttidspleie for kronisk syke, samt personer med komplekse og sammensatte behov.

 • utredning og observasjon

 • medisinsk behandling og pleie ved akutt og/eller midlertidig sykdom.

 • intensivert behandling

 • angst og uttrygghet, som medfører betydelig redusert evne til å fungere i hverdagen

 • alvorlig mental svikt

 • pleie og omsorg ved livets slutt


Søknad

Søknadsskjema for tjenester innen helse og omsorg (PDF, 112 kB)

Søknad om plass sendes til:

Forvaltningsenheten for pleie og omsorgstjenestene, Prestgårdshaugen 1, 7170 Åfjord
 

Vedtak

Korttidsopphold drøftes i Forvaltningsenheten.

Vedtaket fattes av avdelingslederen for sykehjemmet. Vedtaket kan klages på.
 

Vederlag for oppholdet

Vederlag beregnes etter gjeldende lover og forskrifter. Døgnpris i inntil 60 dager per år.

Kontakt

Gunnveig Årbogen Ugedal
Enhetsleder Hjemmetjenester
E-post
Mobil 902 08 901
Rita Sandmo Møllevik
Enhetsleder Pleie og omsorg, Roan
E-post
Mobil 918 43 774