Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Temasider

Hjemmesykepleie

Tilbudet gir syke og funksjonshemmede pleie og omsorg i eget hjem. Tjenesten kan omfatte behandling av sår, personlig stell og håndtering av medikamenter. Det gis hjelp ved både kortvarig og langvarig sykdom.

 • Hvis det er behov, formidler vi også kontakt med andre deler av helsevesenet. 
   
 • Vi har vakt hele døgnet.
   
 • Hjemmesykepleie tildeles etter en individuell kartlegging og faglig vurdering.
   
 • Det legges vekt på godt samarbeid med pasient og pårørende.
   

I hjemmesykepleien jobber kvalifisert helsepersonell: Sykepleiere, hjelpepleiere og omsorgsarbeidere. Hjemmesykepleien er også en arena for læring. Både for studenter innen sykepleie, samt elever og lærlinger i helsearbeiderfaget.

Hvem kan søke?

Alle som bor eller oppholder seg i kommunen. Man må ha behov for bistand, på grunn av nedsatt funksjonsevne på grunn av sykdom eller funksjonshemming.

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke. Eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Hvordan få tjenesten?


Send søknaden til Forvaltningsenheten for pleie- og omsorgstjenester, Prestgårdshaugen 1, 7170 Åfjord

Vedtaket gis skriftlig. Det kan klages på.

Flere opplysninger fås til avdelingslederen for hjemmetjenesten. Se kontaktinformasjon oppe til høyre på siden.

Hva koster det?

Tjenesten er gratis.

Kontakt

Gunnveig Årbogen Ugedal
Enhetsleder Hjemmetjenester
E-post
Mobil 902 08 901
Rita Sandmo Møllevik
Enhetsleder Pleie og omsorg, Roan
E-post
Mobil 918 43 774