Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Temasider

Hjemmehjelp / Praktisk bistand

En hjemmehjelp gir hjelp til daglige gjøremål.

Hjemmehjelp tildeles etter en individuell kartlegging og faglig vurdering. Det legges vekt på godt samarbeid med pasient og pårørende. Målet er at du skal være i stand til å bo hjemme.

Kriterier

  • Du må være helt avhengig av praktisk/personlig hjelp til daglige gjøremål i hjemmet.
     
  • Du må være helt avhengig av hjelp til opplæring, for å mestre daglige gjøremål i hjemmet.

Minst ett av kriteriene må være til stede.

Hvem kan søke?

Alle som bor eller oppholder seg i kommunen, og som har behov for bistand til daglige gjøremål.

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke. Eller du kan be andre hjelpe deg, hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Hvordan få tjenesten?

Søk via skjemaet nedenfor. Flere opplysninger fås hos fagleder for hjemmebaserte tjenester. Se kontaktinformasjon oppe til høyre på siden. Skjema for å søke finner du nedenfor.


Søknadsskjema for tjenester innen helse- og omsorg (PDF, 112 kB)

Send søknaden til Forvaltningsenheten for pleie- og omsorgstjenester, Prestgårdshaugen 1, 7170 Åfjord

Vedtaket gis skriftlig. Det kan klages på.

Hva koster tjenesten?

Nedenfor ser du månedlig egenandel. Prisen baseres på husholdningens samlede inntekt. Til venstre i tabellen ser du ulike årsinntekter. Til høyre ser du månedsprisen man må betale, ut fra årsinntekten. NB: Tallene til venstre (årsinntekt) tar utgangspunkt i folketrygdens grunnbeløp (G). Disse endres 1. mai hvert år

Brutto årsinntekt Månedspris
Inntil 212 798 kroner  Kr. 215,-
212 799 - 319 197 kroner      Kr 842,-
319 197 - 425 596 kroner  Kr. 1053,-
 425 596 - 531 995 kroner  Kr. 1.789,-
531 995 kroner og over  Kr 2.105,-


Årsinntekten baseres på den siste tilgjengelige ligningen. Er inntekten vesentlig endret i ettertid, må du opplyse om det i søknaden.

Maksimal timepris for hjemmehjelp / praktisk bistand er 350 kroner.

Kontakt

Gunnveig Årbogen Ugedal
Enhetsleder Hjemmetjenester
E-post
Mobil 902 08 901
Rita Sandmo Møllevik
Enhetsleder Pleie og omsorg, Roan
E-post
Mobil 918 43 774