Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Temasider

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Noen mennesker med funksjonshemming har et stort behov for assistanse. De har rett til å få den organisert som brukerstyrt personlig assistanse.

Hva er brukerstyrt personlig assistanse (BPA)?

BPA er en ordning som gir funksjonshemmede praktisk bistand til å gjøre ting som andre kan gjøre selv. Som for eksempel å kle på seg eller å gjøre husarbeid. Eller komme seg til skole og arbeidsplass, handle og lage mat. Eller være sammen med venner og familie. Med en BPA-ordning kan brukeren administrere sin egen hverdag. Man skal selv kunne bestemme hvem som skal være assistenter. Samt hva assistentene skal bistå med. Og til hvilke tider. BPA gir brukeren større muligheter til å leve et aktivt og selvstendig liv enn for eksempel hjemmetjenester. 

Brukeren kan i tillegg til BPA, motta hjemmesykepleie og nattjeneste.

Kommunen fatter vedtaket, når det gjelder tildeling av tjenesten. Men kommunen kan kjøpe tjenesten fra private tilbydere. Sistnevnte får da ansvaret som arbeidsgiver.

Hvem kan søke?

Alle som bor i kommunen, og som har omfattende behov for hjelp til å mestre dagliglivet. Brukeren bør være i stand til å være arbeidsleder. I noen tilfeller er mottakeren, helt eller delvis, ikke i stand til å være arbeidsleder selv. Da kan noen i mottakerens sitt nettverk ha denne funksjonen, når mottakeren selv ønsker det.

Brukeren bør ha god innsikt om seg selv. Samt ha ressurser til et aktivt liv i og utenfor boligen.

Hvordan få tjenesten?

Nedenfor finner du skjema for å søke:

Trykk her for å søke på helse- og omsorgstjenester

Vedtaket gis skriftlig. Det kan klages på.

Hva koster tjenesten?

Månedlig egenandel er den samme som for praktisk bistand/hjemmehjelp (se skjema nedenfor). Prisen baseres på husholdningens totale inntekt. Til venstre i tabellen ser du ulike årsinntekter. Til høyre ser du månedsprisen man må betale, justert etter årsinntekten.

Brutto årsinntekt Månedspris
Inntil 222 954 kroner  Kr. 223,-
222 954 - 334 431 kroner        Kr 873,-
 334 431 - 445 908 kroner  Kr. 1092,-
445 908 - 557 385 kroner  Kr. 1.855,-
557 385 kroner og over  Kr 2.183,-