Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Temasider

Avlastning i hjemmet

Avlastningen er for personer som yter omsorg i hjemmet. Tilbudet gis for en begrenset periode.

Avlastningen kan gis:

  • i hjemmet 
  • i besøkshjem
  • på institusjon
  • i kommunal avlastningsbolig.

Hvem kan søke?

Tilbudet er for personer og familier som har ansvar for pleie. Samt yter omsorg for eldre, barn, unge og voksne med funksjonshemming.

Fortell oss dine behov. Vi vurderer søknaden etter en individuell kartlegging.

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke. Eller du kan be andre hjelpe deg. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Hvordan få tjenesten?

Flere opplysninger fås hos fagleder for hjemmebaserte tjenester (kontaktinfo finner du oppe til høyre på denne siden). Du kan søke via dette skjemaet:

Søknadsskjema for tjenester innen helse og omsorg (PDF, 112 kB)

Send søknaden til:

Forvaltningsenheten for pleie- og omsorgstjenester, Prestgårdshaugen 1, 7170 Åfjord

Vedtaket gis skriftlig. Det kan klages på.

Kontakt

Gunnveig Årbogen Ugedal
Enhetsleder Hjemmetjenester
E-post
Mobil 902 08 901
Rita Sandmo Møllevik
Enhetsleder Pleie og omsorg, Roan
E-post
Mobil 918 43 774