Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Temasider

Hjemmetjenester

Hjemmetjenester er tilbud til deg som grunnet sykdom og nedsatt helse trenger praktisk hjelp, trygghetstiltak eller sykepleie.

Her finner du priser for tjenestene våre innen helse og velferd

Hvordan få hjelp i hjemmet?

Du som søker må bo eller oppholde deg her i kommunen. Du må bruke søknadsskjema. Det finner du nedenfor, under "Hvordan søke på tjenester?". Skjemaet kan også fås i servicetorget på rådhuset, eller på helsesenteret.

Hvordan søke på tjenester?

Skriv ut og fyll inn skjemaet nedenfor. Har du spørsmål, ta kontakt med hjemmetjenesten. Kontaktinformasjon finner du til høyre på siden.

Forvaltningsenheten for pleie- og omsorgstjenestene
Prestgårdshaugen 1
7170 Åfjord

Saksbehandling

Søknadene behandles av Forvaltningsenheten. Sykepleier eller annet helsepersonell vil foreta hjemmebesøk. Der vil man kartlegge behovet for tjenester. Vedtaket fattes av avdelingslederen. Det gis skriftlig. I vedtaket går det frem om du får tjenesten eller ikke. Og hva tjenesten omfatter.

Det er mulig å klage på vedtaket.

Klagemulighet

Klage sendes til instansen i kommunen som har behandlet saken. Dersom klagen ikke tas til følge, kan det klages til Fylkesmannen. Sistnevnte avgjør saken endelig. Fristen for å klage er tre uker etter at du har mottatt vedtaket.

Hva kan du forvente av hjemmetjenesten?

 • Vi er organisert med primærsykepleie. Det betyr at brukeren har en fast kontaktperson som følger opp brukeren. Hjemmetjenesten er inndelt i soner, med en gruppeleder samt et team med sykepleier, helsefagarbeidere og assistenter.
   
 • Vi gir tjenesten hele døgnet.
   
 • Du vil få beskjed ved endringer i tjenesten.
   
 • Personalet presenterer seg når de kommer på besøk. De skal vise legitimasjon hvis du ønsker det.
   
 • Vi kan ikke inngå avtaler om bestemte tidspunkt for besøk.
   
 • Vi har dessverre ikke anledning til å bistå med vedbæring eller fylle på olje. Er du ikke lenger i stand til å bære ved/olje selv, eller kan få annen hjelp, anbefaler vi å sette inn andre kilder for oppvarming.
   
 • Vi kan heller ikke bistå ved tekniske tjenester. Som å skifte lysrør, sikringer eller stille inn TV-en eller datamaskiner.
   
 • Praktisk bistand utføres kun på hverdager mellom klokken 08.00 og 14.00.
   

Du kan lese mer om hva vi tilbyr i boksene øverst på denne siden.

Kontakt

Gunnveig Årbogen Ugedal
Enhetsleder Hjemmetjenester
E-post
Mobil 90 20 89 01
Rita Sandmo Møllevik
Enhetsleder Pleie og omsorg, Roan
E-post
Mobil 91 84 37 74
Stoksund Trygdepensjonat
Telefon 91 11 11 45